strona główna togetair

Artur Lorkowski

Z-ca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

W latach 2018-2019 pełnił funkcję Specjalnego Wysłannika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Klimatu. W latach 2013-2017 był Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu. Od 2010 roku jest członkiem służby zagranicznej, a do 2013 roku był zastępcą dyrektora w MSZ odpowiedzialnym za bezpieczeństwo energetyczne oraz zmiany klimatu. Wcześniej, od 2003 roku był zastępcą dyrektora w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej odpowiedzialnym za polityki sektorowe, gdzie rozpoczął pracę w 2001 roku.

Artur Lorkowski od 2006 roku jest zaangażowany w zagadnienia związane ze zmianami klimatu. Doradzał Prezydentowi COP24 podczas szczytu klimatycznego UNFCCC w Katowicach w 2018 roku oraz pracował na rzecz Szczytu Klimatycznego Sekretarza Generalnego ONZ w 2019 roku.

Obecnie, jako Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nadzoruje pracę Departamentów: Adaptacji do Zmian Klimatu, Funduszy Zewnętrznych, Transportu Zeroemisyjnego, Monitoringu, Restrukturyzacji i Windykacji oraz Wydziałów: LIFE, Innowacji i Pomocy Publicznej.