strona główna togetair

Zbigniew Gryglas

Podsekretarz stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Wiceminister Aktywów Państwowych, Pełnomocnik do spraw rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Poseł na Sejm RP VIII kadencji.
Przez ponad dziesięć lat pracował w resortach gospodarczych m.in. jako Dyrektor Departamentu Nadzoru w Ministerstwie Skarbu Państwa (m.in. sektor energetyczny). Był współautorem Programu Restrukturyzacji Sektora Elektroenergetycznego. Przewodniczył Radzie Nadzorczej Nafty Polskiej i Naftoport S.A. Był członkiem Rady Nadzorczej H. Cegielski Poznań S.A.