strona główna togetair

Arkadiusz Kamiński

Ekspert, Obszar Członka Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN S.A.

Doktor nauk technicznych Politechniki Warszawskiej. Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej, na kierunkach zarządzanie finansami i marketing, zarządzanie projektami oraz z zakresu turbin gazowych i układów gazowo-parowych, a także na Politechnice Krakowskiej na kierunku audyt energetyczny. Słuchacz studiów MBA. Posiada również pełne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania pracami, a także uprawnienia energetyczne. Wyróżniony w kategorii nauka w plebiscycie o tytuł Złotego Inżyniera „Przeglądu Technicznego”.

Od 2009 roku na stanowisku Dyrektora Biura Ochrony Środowiska w PKN ORLEN. Do jego obowiązków należy m.in. koordynacja i prawidłowe funkcjonowanie w obszarze ochrony środowiska Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz opracowanie spójnych ze strategią firmy kluczowych zasad ochrony środowiska w Spółkach Grupy Kapitałowej. To m.in. zainicjowane przez niego działania przyczyniły się do przyznania PKN ORLEN tytułu Lidera Ekologii w konkursie Polish Chemical Awards 2013.

Członek Kapituły Programu „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care), aktywny działacz i Prezes Płockiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Wiceprezes Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

 

Źródło: https://www.orleneko.pl/PL/ofirmie/Strony/Arkadiusz-Kamiński.aspx