strona główna togetair

Karol Wójcik

Przewodniczący Rady Programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami

Prawnik, specjalista ds. komunikacji społecznej w jednej z firm działającej na rynku odbioru i zagospodarowania odpadów.
Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ekspert ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
W latach 2002-2014 radny Milanówka, w latach 2010-2014 wiceprzewodniczący Rady Miasta i przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska. 
Interesuje się teoretycznymi i praktycznymi aspektami zmian w systemie gospodarki odpadami po 1.07.2013 r. w obszarze działania samorządu terytorialnego i przedsiębiorców z tej branży.