Agnieszka Fiuk

Pełnomocnik Zarządu ATF

Pełnomocnik Zarządu ATF, z branżą gospodarki odpadami związana od 2005 r. 
Od czerwca 2018 r. członek Rady Programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.

W ATF odpowiada m.in. za politykę jakości, audyt, raportowanie, sprawozdawczość oraz działania CSR. Współautorka transformacji niewielkiej firmy rodzinnej w spółkę zatrudniającą blisko 200 osób i obsługującą 200 tysięcy mieszkańców w ponad 30 samorządach.

Posiada świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – eksploatacji składowisk odpadów. Ukończyła liczne kursy dotyczące sprawozdawczości środowiskowej. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska. Ekspertka od spraw trudnych, efektywnie działa pod presją czasu. Audytuje dokumentację poszczególnych działów firmy, merytorycznie odpowiada za wszystkie prowadzone w ATF kontrole. 

Absolwentka socjologii oraz doradztwa psychospołecznego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Pasjonuje się jeździectwem naturalnym, dużo czyta i słucha muzyki Chopina.