Agnieszka Ragin

Zastępca Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Ośrodka Badawczego , Kierownik Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu

W latach 2018-2020 pracowała w Ministerstwie Środowiska, następnie w Ministerstwie Klimatu, gdzie pełniła kolejno funkcje eksperta, zastępcy dyrektora, a od 2019 r. dyrektora Biura 
ds. Prezydencji Konferencji Stron w czasie sprawowania przez Polskę Prezydencji COP24. Odpowiadała za operacyjną współpracę z UNFCCC oraz realizację w kraju i za granicą priorytetów polskiej prezydencji. Od lat kilkunastu zaangażowana w międzynarodowe projekty wysokiego szczebla. Od 2006 r. w Kancelarii Prezydenta RP zajmowała się m.in. ochroną środowiska w wymiarze krajowym i unijnym. W latach 2008-2016 specjalizowała się w zakresie współpracy międzynarodowej, polityki bezpieczeństwa energetycznego oraz wpływu zmian klimatu na bezpieczeństwo międzynarodowe.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz 
UIT The Arctic Univeristy of Norway w ramach studiów doktoranckich poświęconych zmianom klimatu. 
Odznaczona brązowym medalem za długoletnią służbę RP oraz Królewskim Norweskim Orderem Zasługi, Orderem Zasługi Republiki Włoskiej i Orderem Krzyża Ziemi Maryjnej Republiki Estońskiej.