Agnieszka Sosnowska

Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej, Ministerstwo Klimatu

Ukończyła technologię chemiczną na Politechnice Warszawskiej. Od 2004 r. pracowała w Ministerstwie Środowiska, gdzie była kolejno specjalistą, naczelnikiem i dyrektorem departamentu ochrony powietrza i klimatu. Jest specjalistką ds. polityki klimatycznej i systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, a także dekarbonizacji energetyki, ciepłownictwa, przemysłu i transportu. Aktualnie pełni funkcję dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu