Anna Brussa

EIT Climate-KIC

Partner w EIT Climate-KIC na Europę Środkowo-Wschodnią, największej europejskiej inicjatywie, której celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez innowacje, gdzie jest odpowiedzialna za budowanie ekosystemu innowacji klimatycznych, projektów przyczyniających się do transformacji miast, regionów, krajów czy łańcuchów wartości.

Wcześniej dyrektor departamentu rozwoju startupów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (grupa PFR), odpowiedzialna za kształtowanie ekosystemu innowacji i startupów w Polsce, realizację programów wsparcia startupów w zakresie inkubacji i akceleracji oraz w formie instrumentów finansowych. Była również odpowiedzialna za programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, innowacje w administracji publicznej, aktywność badawczą dotyczącą przedsiębiorczości i innowacyjności, jak również ewaluację programów PARP. Pomysłodawczyni i współtwórca laboratorium innowacji w polskiej polityce innowacyjnej – inno_LAB.

W latach 2006-2011 w Ministerstwie Gospodarki, zaangażowana w proces kształtowania polityk przemysłowej, innowacyjności i przedsiębiorczości, projektowanie instrumentów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości oraz działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw.

Ekspert w krajowych i międzynarodowych (KE, OECD, Bank Światowy, IFC, UNECE, Grupa Wyszehradzka) projektach i inicjatywach. Ukończyła strategię biznesu, integrację europejską oraz stosunki międzynarodowe; absolwentka European political economy na Uniwersytecie Sussex.