dr Marcin Żurowski

Fundacja Compesari Insitute

Doktor nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk), radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie), ekspert w dziedzinie prawa ochrony środowiska. Doświadczenie w zarządzaniu oraz w strategicznym doradztwie prawnym zdobywał w Polsce i w Szwecji, pracując dla jednej z największych firm na świecie. Jest specjalistą w budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju oraz tworzenia ekosystemów biznesowych, których podstawą jest synergia działań wewnątrz organizacji mająca na celu poprawę efektywności biznesowej oraz zachowanie neutralności klimatycznej. W ramach praktyki prawniczej doradza dużym polskim przedsiębiorstwom z branży logistycznej. Jest autorem publikacji w zakresie prawa ochrony środowiska, np. Prawo o odpadach, wyd. Wolters Kluwer.