Dr Wojciech Skowyrski

Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony przed powodzią i suszą, PGW Wody Polskie

Hydrotechnik, absolwent Politechniki Warszawskiej, wieloletni pracownik DHV Hydroprojekt z 20-letnim doświadczeniem w kierowaniu i zarządzaniu biurami projektowymi.