Katarzyna Dulko-Gaszyna

Dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju, IKEA Retail

Katarzyna Dulko-Gaszyna jest odpowiedzialna za realizację strategii zrównoważonego rozwoju w sieci sklepów IKEA w Polsce od 2011 roku. Wcześniej kierowała działaniami CSR w grupie mediowej RASP. Główne obszary eksperckie to odpowiedzialna konsumpcja i komunikacja, strategia zrównoważonego rozwoju produktów i serwisów, zarządzanie surowcami wtórnymi z naciskiem na zamknięty obieg (circular economy) oraz kampanie społecznego wpływu marki. Jest odpowiedzialna również za strategiczny i komercyjny rozwój fotowoltaiki prosumenckiej oraz usług energetycznych w IKEA. 
Ukończyła studia m.in. z zakresu politologii oraz zarządzania środowiskowego na Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Warszawskiej oraz na niemieckich Uniwersytetach w Hamburgu i Bremie. Mieszka w Warszawie, pochodzi z Oświęcimia.