Łukasz Kolano

Dyrektor biura UN Global Compact w Polsce, Przedstawiciel sieci lokalnych UNGC w Europie Wschodniej.

Dyrektor biura UN Global Compact w Polsce, Przedstawiciel sieci lokalnych UNGC w Europie Wschodniej.
Dla systemu ONZ pracujący od 12 lat - w ramach Programu NZ ds. Rozwoju (UNDP), także dla UNV, UNFPA, a wcześniej dla OSI Network w Polsce. Inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact zajmuje się od roku 2003. Obecnie również doradca Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
Ekspert w zakresie działań na styku biznesu i administracji, zajmujący się dyplomacją ekonomiczną, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem przeskoków rozwojowych.  Specjalizuje się we wprowadzaniem do strategii firm celów i standardów ONZ i UE, doradztwem w zakresie raportowania pozafinansowego i analizowaniem wpływu działalności firm na społeczności i środowisko. Praktyk zajmujący się pomocą rozwojową, współpracą wielostronną oraz transferem wiedzy.   Dysponujący rozległym doświadczeniem z wdrażania projektów UE w ramach funduszy Phare, EFS Equal i POKL, jak również programów pomocowych i rozwojowych systemu ONZ.
Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
W Polsce zarządza implementacją działań programowych United Nations Global Compact.