mgr inż. Marcin Deres

Specjalista ds. gospodarki wodnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W pracy zawodowej w Lasach Państwowych koordynuje sprawy oraz nadzoruje i planuje realizację zadań związanych z gospodarką wodną. Po za pracą projektuje systemy zagospodarowania wód opadowych, a także małe obiekty hydrotechniczne.