Michael Stanley

Główny ekspert Banku Światowego

Michael Stanley jest głównym ekspertem Banku Światowego od kwestii związanych z sektorem wydobywczym. Ma ponad 30-letnie doświadczenie w pracy dla firm i instytucji publicznych w Ameryce Południowej, Europie i Azji. Kieruje pracami zespołu Banku Światowego odpowiedzialnego za transformację regionów górniczych. Studiował Nauki o Ziemi, ma doktorat w obszarze górnictwa. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych w dziedzinach, w których się specjalizuje.