Norbert Skibiński

Dyrektor  Rozwoju - Linia Biznesowa Odpady, Grupa Veolia w Polsce

Doktor nauk technicznych, związany z branżą ochrony środowiska oraz energetyki od ponad 20 lat. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu projektów infrastrukturalnych opartych o formułę PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne), w tym outsourcingu energetycznego mediów przemysłowych i inwestycji w obszarze energetyki wiatrowej.  W Grupie Veolia odpowiada za rozwój linii biznesowej odpady i realizację projektów inwestycyjnych związanych z odzyskiem energii z nierecyklingowalnych frakcji resztkowych (RDF).