Piotr Abramczyk

Prezes, Fundacja GCCM Polska - Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska

Z zawodu i pasji meteorolog, interesuje się naukami o Ziemi, w szczególności zmianami klimatycznymi. Promuje chrześcijańską ekologię integralną i nauczanie Kościoła katolickiego w tej kwestii, zachęcając do zwiększenia zaangażowania wspólnot i ludzi wiary w opiekę nad naszym wspólnym domem.
Prezes Fundacji GCCM Polska - Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska