Piotr Szewczyk

Przewodniczący Rady RIPOK

Absolwent studiów magisterskich na Politechnice Łódzkiej. Ukończył podyplomowe studia Master of Business Administration uzyskując tytuł MBA. Ukończone podyplomowe studia Zarządzania  Środowiskiem oraz wiele innych szkoleń i kursów. Ponad 30 lat pracy w przemyśle przy prowadzeniu eksploatacji oraz przy inwestycjach w zakresie nowoczesnych technologii, instalacji i urządzeń produkcyjnych, energetycznych oraz ochrony środowiska. Od 2003 r. zatrudniony w Związku Komunalnym Gmin, „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Od początku realizacji inwestycji Pełnomocnik ds. realizacji projektu, który obejmował kompleksową budowę ZUOK „Orli Staw”. Inwestycja obejmuje  budowę jednego z pierwszych w Polsce kompleksowego zakładu zagospodarowania odpadów. Inwestycja współfinansowana z funduszy UE. Kieruje w tym okresie projektowaniem, przetargami i budową  ZUOK. Od 2006 r po oddaniu ZUOK do użytkowania dyrektor ZUOK kierując tworzeniem jego struktury organizacyjnej i eksploatacją. Zakład posiada wydajność przetwarzania  ponad 100 000 Mg/r odpadów komunalnych i obsługuje populację ok 350 000 mieszkańców z terenu wielkopolski i woj. łódzkiego. Obecnie ZUOK realizuje projekt modernizacyjny w wartości ponad 100 mln PLN. Współtwórca i Przewodniczący Rady RIPOK skupiającej instalacje regionalne/instalacje komunalne  z terenu całej Polski. Bierze aktywny udział w wielu konsultacjach, konferencjach i szkoleniach zarówno jako uczestnik jak i wykładowca. Prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych z zakresu gospodarki odpadami na Politechnice Łódzkiej i SGH. Autor i współautor wielu ekspertyz, artykułów, opracowań i wydawnictw branżowych.