Adam Pieńkowski

Managing Director w McDonald’s Polska

Adam Pieńkowski pracuje w McDonald’s od 2006 roku. Zaczął od stanowiska Marketing and Research Managera. 2008 został szefem działu marketingu McDonald’s Polska. W 2009 przejął odpowiedzialność za strategię marketingową sponsoringu sportowego w europejskich strukturach sieci. W 2013 przeszedł do niemieckiego oddziału McDonald’s, gdzie odpowiadał za budowanie strategii marketingowej w Niemczech oraz innych krajach regionu. We wrześniu 2015 roku wrócił do Polski obejmując nadzór działów marketingu, business insight, operacyjnego i digital, a od maja 2016 jest odpowiedzialny za całą firmę.

Przed 2006 pracował w Levi’s Poland i Kraft Foods Polska, zajmując różne stanowiska w działach marketingu na poziomie rynku polskiego i w strukturach międzynarodowych. Jest absolwentem Wydziału Marketingu i Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.