Artur Soboń

Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego

Funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pełni od dnia 5 grudnia 2019 r. 
Z dniem 5 września 2020 r. powołany na Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Urodził się 13 marca 1977 roku w Świdniku. Absolwent Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (praca magisterska pt. Władza polityczna w myśli konserwatywnej II RP), oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (praca magisterska pt. Strategia budowania wartości na przykładzie Lubelskiego Węgla Bogdanka). Absolwent studiów podyplomowych w zakresie projektów europejskich UMCS w Lublinie oraz rachunkowość i finansowe KUL. Ukończył studia doktorskie z ekonomii w Kolegium Nauk Społecznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Poseł na Sejm RP z okręgu lubelskiego VIII i IX kadencji. Pracował w komisji finansów publicznych i komisji obrony narodowej.

Mieszka z rodziną w Świdniku.

Źródło: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/artur-sobon