Bogdan Ozga-Zieliński

Profesor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński, prof. IMGW-PIB pełni rolę Przewodniczącego Komisji Inżynierii, Gospodarki Wodnej i Jakości Wód.