Józef Kubica

p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Józef Kubica – absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pracuje w Lasach Państwowych od 1978 roku. Pracował w śląskich nadleśnictwach Świerklaniec i Brynek jako podleśniczy, leśniczy i inżynier nadzoru. Od maja ubiegłego roku był dyrektorem RDLP w Katowicach. Od 9 kwietnia br. pełni obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Radny Sejmiku Województwa Śląskiego.