Tomasz Uciński

Prezes Zarządu Krajowa Izba Gospodarki Odpadami