Prof. Marek Rocki

Szkoła Główna Handlowa

Dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (dziś SGH, dyplom magisterski z zakresu ekonometrii w 1977 r.).
W roku 1999 został wybrany na rektora SGH w kadencji 1999–2002, a następnie w kadencji 2002–2005. W kadencji 2002–2005 był przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych i z tego tytułu członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). 
W latach 2003 – 2016 był prezesem zarządu głównego Akademickiego Związku Sportowego (ZG AZS). Od 2005 r. był członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) powoływanym przez kolejnych ministrów (w kadencji 2005–2008 był członkiem zespołu kierunków ekonomicznych), a w latach 2008 – 2015 jej przewodniczącym.
Od wyborów w 2005 r. (do 2019) czterokrotnie wybierany w Warszawie (w okręgu obejmującym Mokotów, Ursynów, Wilanów i Wawer) do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W VII i VIII kadencji Senatu przewodniczył Klubowi Senatorów PO.
Od lipca 2005 r. do kwietnia 2006 r. był przewodniczącym Rady Służby Cywilnej.