Bartłomiej Hawrylak

Zastępca Dyrektora Biura Strategii i Funduszy Unijnych w PKP Intercity S.A.

Bartłomiej Hawrylak – zastępca dyrektora Biura Strategii i Funduszy Unijnych w PKP Intercity S.A., w którym odpowiada za przygotowanie oraz nadzór nad strategią wieloletnią spółki oraz inicjowanie działań z zakresu ochrony środowiska, w tym implementację Europejskiego Zielonego Ładu, a także wykonuje analizy otoczenia konkurencyjnego spółki. W poprzednich latach urzędnik, nieprzerwanie związany z publicznym transportem kolejowym oraz zajmujący się tematyką przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu w Polsce.