2021-05-12

TOGETAIR 2021: Dawid Zieliński, CEO Columbus Energy, wykorzystanie perowskitów i inwestycje Columbus

„Co dwunasty dom w Polsce ma instalację fotowoltaiczną, a z tego prawdopodobnie co dziesiąta pochodzi od nas, czujemy więc dużą odpowiedzialność za to, co dostarczamy prosumentom. Mam nadzieję, że miasta będą bardziej zielone nie tylko w sensie energetycznym, ale także ilości roślin. Dobrze byłoby też, żeby były tak projektowane, żeby do pracy można było łatwo dojechać hulajnogą, niekoniecznie samochodem.” - powiedział w czwartej debacie trzeciego dnia Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2021.