Agenda

 

DZIEŃ I (21 KWIETNIA, ŚRODA)

8:00 - 8:45     Śniadanie prasowe
9:00 - 9:05     Przywitanie
9:05 - 9:15     Minister Klimatu Michał Kurtyka
9:15 - 9:20     Kamil Wyszkowski - Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland

 

 

DZIEŃ 1, DEBATA 1
9:20 - 10:30

PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZIŚ. POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI 2040

• Polska polityka klimatyczna • Jak będzie wyglądać polska energetyka za 20 lat? • Bezpieczeństwo energetyczne • Konkurencyjność i efektywność energetyczna • Ograniczony wpływ energetyki na środowisko • Sprawiedliwa transformacja • Zeroemisyjny system energetyczny • Dobra jakość powietrza • Z jakich źródeł czerpać pieniądze na zeroemisyjną rewolucję? Jakie wsparcie otrzymamy z Brukseli? •

PANELIŚCI:

•    MICHAŁ KURTYKA - MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
•    KAMIL WYSZKOWSKI - PRZEDSTAWICIEL I PREZES RADY UN GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND
•    TOMASZ CHMAL - PRZEWODNICZĄCY RADY GŁÓWNEJ BUISNESS & SCIENCE POLAND
•    ADAM CZYŻEWSKI - GŁÓWNY EKONOMISTA PKN ORLEN
•    WOJCIECH HANN - PREZES ZARZĄDU BOŚ BANK
•    BARTŁOMIEJ PAWLAK - WICEPREZES POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU                                         
•    TOMASZ URYNOWICZ - WICEMARSZAŁEK MAŁOPOLSKI
 
MODERATOR: PRZEMYSŁAW BIAŁKOWSKI  - REDAKTOR POLSAT NEWS

 

DZIEŃ 1, DEBATA 2
10:50 - 12:10

PERSTPEKTYWY ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W POLSCE

• Sektor transportowy jako kolejny etap walki ze smogiem • Strefy niskoemisyjne (LEZ) - czy strefy czystego transportu mogą się przyjąć w Polsce? • niskoemisyjny transport miejski • wsparcie finansowe dla rozwoju elektromobilności • promocja elektromobilności w Polsce • rozbudowa infrastruktury - ile powstanie stacji ładowania • polskie auta elektryczne •

PANELIŚCI:

•    ARTUR LORKOWSKI - ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDUNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
•    RAFAŁ RUDZIŃSKI - PREZES ZARZĄDU ROBERT BOSCH
•    MACIEJ MATELSKI - DYREKTOR BIURA KOMPETENCJI DS. RYNKU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PKO BANK POLSKI
•    LESZEK HOŁDA  -  CZŁONEK ZARZĄDU PKP ENERGETYKA, WICEPRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM RADY PROGRAMOWEJ CEEK
•    DAWID ZIELIŃSKI- PREZES ZARZĄDU COLUMBUS ENERGY
•    MACIEJ MAZUR  - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY POLSKIE STOWARZYSZENIE PALIW ALTERNATYWNYCH
 
MODERATOR: KINGA JURGA - REDAKTOR WIRTUALNA POLSKA

 

DZIEŃ 1, DEBATA 3
12:20 - 13:40

WALKA ZE SMOGIEM - O SYNERGII DZIAŁAŃ NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA

• Podsumowanie wyników, nowe ustalenia rządu, plany i propozycje na nadchodzące lata • rozszerzenia wsparcia o nowe instrumenty pomocowe i dofinansowanie OZE• czy zrezygnujemy z kotłów na węgiel? • co zrobić, by usprawnić współpracę z gminami? • zaangażowanie banków • termomodernizacja budynków najuboższych: bariery, wyzwania • sektor transportowy w walce ze smogiem •

PANELIŚCI:

•    BARTŁOMIEJ ORZEŁ - PEŁNOMOCNIK PREMIERA DS. PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
•    TOMASZ URYNOWICZ - WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
•    PAWEŁ MIROWSKI - ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
•    ANDRZEJ GUŁA - PREZES ZARZĄDU KRAKOWSKI ALARM SMOGOWY
•    AGNIESZKA SOSNOWSKA - DYREKTOR DEP. OCHRONY POWIETRZA I POLITYKI MIEJSKIEJ  MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
•    FILIP KOCHAN - BANK ŚWIATOWY
•    LESZEK HOŁDA - CZŁONEK ZARZĄDU PKP ENERGETYKA , WICEPRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM RADY PROGRAMOWEJ CEEK
•    MARCIN PODGÓRSKI - DYREKTOR DEPARTAMENTU GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH URZĄD MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 
MODERATOR: PRZEMYSŁAW BIAŁKOWSKI - REDAKTOR POLSAT NEWS

 

DZIEŃ 1, DEBATA 4
14.10 – 15.20

WĘGLOWY MECHANIZM KOREKCYJNY NA GRANICACH UE (CBAM)

• Graniczny podatek węglowy UE • Kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu   • Narzędzie ograniczanie ucieczki emisji dwutlenku węgla poza UE •

PANELIŚCI:

•    MR ADAM GUIBOURGÉ-CZETWERTYŃSKI - PODSEKRETARZ STANU, MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA 
•    MS BEATRIZ YORDI -  DYREKTOR DG CLIMA, KOMISJA EUROPEJSKA
•    MR VICENTE HURTADO ROA - ZASTĘPCA DYREKTORA DG TAXUD, KOMISJA EUROPEJSKA
•    PROF. FREYA BAETENS - PUBLIC INTERNATIONAL LAW AT LEIDEN & OSLO UNIVERSITY 
•    MS TOVE ANDERSEN - EXECUTIVE VICE-PRESIDENT FOR EUROPE, YARA
•    DR SUSANNE DRÖGE - SENIOR FELLOW, GERMAN INSTITUTE FOR INTERNATIONAL AND SECURITY AFFAIRS
 
MODERATOR: TOMASZ WŁOSTOWSKI - LIDER BSP CBAM TASKFORCE

 

DZIEŃ 1, DEBATA 5
15:40 - 16:40

ZIELONA ENERGIA, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I ZEROEMISYJNE DOMY

• Zielona energia w domach • co zrobić, by na transformacji energetycznej zyskały polskie firmy • czy możemy wypracować własne technologie, które zastosujemy w Polsce? • Pasywne budownictwo • zastosowanie nowoczesnych materiałów • jak nowoczesne budownictwo pozwala zaoszczędzić na zużyciu energii? • efektywność energetyczna • czy te rozwiązania mają zastosowanie tylko dla dopiero projektowanych budynków, czy również dla już wybudowanych? • jakie ekologiczne technologie można wybrać już na etapie przygotowywanie projektu? •

PANELIŚCI: 

•    IRENEUSZ ZYSKA - SEKRETARZ STANU, PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
•    LECH KANIUK - PREZES ZARZĄDU  SUNROOF
•    JAKUB MANICKI - CZŁONEK ZARZĄDU REDSNAKE 
•    KONRAD PŁOCHOCKI - CZŁONEK ZARZĄDU I DYREKTOR GENERALNY POLSKI ZWIĄZEK FIRM DEWELOPERSKICH
•    ANDRZEJ GŁUSZYŃSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA DS. SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ PAŃSTWOWY INSTYTYT GEOLOGICZNY - PIB
•    ARTUR MICHALSKI - ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
•    MARCIN KRUK - DYREKTOR ŁUKASIEWICZ – INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO, SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ 
 
MODERATOR:  AGNIESZKA ZARĘBA - REDAKTOR RADIOZET.PL

 

DZIEŃ 1, DEBATA 6
17:00 - 18:10

RACJONALNA GOSPODARKA WODĄ - LOKALNE PUSTYNNIENIE A MARNOTRASTWO WODY

• Kurczące się zasoby wody• konieczność lepszego zagospodarowania wód opadowych • jak zamknąć obieg wody w mieście• Program Rozwoju Retencji • co nas czeka w przyszłości, czy musimy przygotować się do suszy rok w rok? • rządowe programy rozwoju retencji, melioracji i budowy zbiorników bezodpływowych • Niezbędne inwestycje • system dużych rezerwuarów retencyjnych czy system rozproszonych zbiorników • Jak zoptymalizować koszty pracy oczyszczalni, stacji uzdatniania wody, czy przepompowni, przy spełnieniu kryteriów ekologicznych? • ponowne wykorzystanie wody •

PANELIŚCI:

•    MAREK GRÓBARCZYK - SEKRETARZ STANU MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
•    ARTUR LORKOWSKI - ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
•    PRZEMYSŁAW DACA - PREZES ZARZĄDU PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
•    ARKADIUSZ KAMIŃSKI - EKSPERT OBSZAR CZŁONKA ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH PKN ORLEN        
•    BOGDAN OZGA-ZIELIŃSKI - PROFESOR  INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PIB 
•    JAN TABOR - ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO LASY PAŃSTWOWE

MODERATOR:  PRZEMYSŁAW BIAŁKOWSKI - REDAKTOR POLSAT NEWS

 

 

Dzień II (22 kwietnia, czwartek)

8:00 - 8:45     Śniadanie prasowe
9:00 - 9:05     Przywitanie
9:05 - 9:15     Prezentacja Raportu Klimatycznego

 

 

DZIEŃ 2, DEBATA 1
9:20 - 10:30

SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA - RACJONALNA PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ENERGETYKI I GÓRNICTWA

• Czy transformacja energetyczna może stać się kołem zamachowym ekonomii? • odejście od paliw kopalnych w regionach • sprawiedliwa transformacja i umowa społeczna • jakie programy wsparcia mogą ułatwić przestawienie gospodarki na zeroemisyjne tory? • Jakich inwestycji potrzebują samorządy? • Czy możemy liczyć na unijne wsparcie na transformację regionów? • ile będzie nas kosztowała transformacja energetyczna i jakie jej warianty powinniśmy brać pod uwagę? •

PANELIŚCI:

•   ARTUR SOBOŃ - SEKRETARZ STANU, PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW TRANSFORMACJI SPÓŁEK ENERGETYCZNYCH I GÓRNICTWA WĘGLOWEGO MINISTERSTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
•   PIOTR WOŹNY - PREZES ZARZĄDU ZE PAK
•   PIOTR ARAK - DYREKTOR POLSKI INSYTYT EKONOMICZNY
•   WOJCIECH DĄBROWSKI - PREZES ZARZĄDU PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
•   JAKUB CHEŁSTOWSKI - MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
•   MIROSŁAW KOWALIK - WICEPREZYDENT PRACODAWCY RP
•   PAWEŁ STAŃCZYK - PREZES ZARZĄDU PGNIG TERMIKA

MODERATOR: SEBASTIAN OGÓREK – REDKTOR NACZELNY MONEY.PL

 

DZIEŃ 2, DEBATA 2
10:50 - 12:00

GAZ PALIWEM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

• czy w obliczu restrykcyjnej polityki dekarbonizacyjnej UE gaz może odegrać kluczową rolę w polskim miksie energetycznym • plusy gazu: niższa emisyjność w porównaniu do węgla i większa stabilność niż OZE. • wyzwania i trudności- magazynowanie i bezpieczeństwo przesyłu gazu • Skąd czerpać gaz, by nie stać się zakładnikiem geopolitycznych zależności? • Jaki jest stan 
przygotowania infrastruktury by dokonać zwrotu w kierunku gazu? • Czy czekają nas nowe inwestycje - rozbudowa BalticPipe • zastosowanie wodoru w systemach gazowniczych •

PANELIŚCI:

•   PAWEŁ STRĄCZYŃSKI - PREZES ZARZĄDU TAURON POLSKA ENERGIA
•   JACEK JAWORSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA DS. GAZOWNICTWA INSTYTUT NAFTY I GAZU - PIB
•   ANDRZEJ SIKORA - INSTYTUT STUDIÓW ENERGETYCZNYCH
•   PAWEŁ JAKUBOWSKI - PREZES ZARZĄDU NAFTOSERWIS
•   JENS WOLF - DYREKTOR GENERALNY ENVIVA

MODERATOR:  JAKUB WIECH - ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO ENERGETYKA24

 

DZIEŃ 2, DEBATA 3
12:20- 13:30

ZIELONY TRANSPORT - EKOLIGICZNA PRZYSZŁOŚĆ KOLEI, DRÓG I ŻEGLUGI

• przerzucenie transportu na tory, szansa na redukcję emisji z sektora non-ETS? • czy kolej może być zeroemisyjna? • plany inwestycyjne na nadchodzące lata. • elektromobilne ciężarówki, auta dostawcze i autobusy. • konieczność ograniczenia emisji w transporcie drogowym • Program budowy 100 obwodnic • ekologiczne obwodnice miast • rozwój dróg i autostrad • jakimi warunkami do rozwoju śródlądowych dróg wodnych dysponuje Polska? • jakie są niezbędne nakłady inwestycyjne na rozwój żeglugi śródlądowej? • transport rzeczny - perspektywy rozwoju • współpraca międzynarodowa •

PANELIŚCI:

•   TOMASZ GONTARZ - CZŁONEK ZARZĄDU PKP INTERCITY
•   ROBERT NOWAKOWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU DS. PRODUKCJI DB CARGO POLSKA, CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ CEEK
•   TOMASZ ŻUCHOWSKI - GENERALNY DYREKTOR GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
•   PIOTR WERNER - MANAGER DS. MARKETINGU VOLVO TRUCKS POLSKA
•   ADAM MAŁECKI  - DYREKTOR CENTRUM POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU 
•   RAFAŁ WEBER - SEKRETARZ STANU MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
•   STEFAN MOISA  - WICEPREZES OPEL MANUFACTURING POLAND

MODERATOR:  PRZEMYSŁAW BIAŁKOWSKI - REDAKTOR POLSAT NEWS 

 

DZIEŃ 2, DEBATA 4
14:10 - 15:20

ZEROEMISYJNE SYSTEMY ENERGETYCZNE

• Polska droga do zeroemisyjnosci - rozwój OZE? • Wodór - prespektywa powszechnego wdrożenia • farmy wiatrowe na Bałtyku • inwestycje w off-shore szansą rozwoju dla sektora energetycznego • farmy wiatrowe na Bałtyku • jakie uwarunkowania (gospodarcze, logistyczne, techniczne, środowiskowe) przemawiają za lokalizacją farm wiatrowych na morzu? • Jaki pomysł na rozwój OZE ma polski rząd? • Czy za tymi planami pójdą nowe instrumenty wsparcia? • 

WPROWADZENIE:

•   GILES DICKSON, WIND EUROPE

PANELIŚCI:

•   ZBIGNIEW GRYGLAS - PODSEKRETARZ STANU MINISTERSTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
•   MONIKA MORAWIECKA - PREZES ZARZĄDU PGE BALTICA
•   ANNA MOSKWA - PREZES ZARZĄDU BALTIC POWER
•   TOMASZ SIWAK - WICEPREZES ENEA 
•   MATEUSZ BERGER -  WICEPREZES AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU
•   ERYK KŁOSSOWSKI - PREZES ZARZĄDU POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 

MODERATOR: JAKUB WIECH - ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO ENERGETYKA24

 

DZIEŃ 2, DEBATA 5
15:40 - 16:50

TRANSFORMACJA CIEPŁA SYSTEMOWEGO - ELEKTROCIEPŁOWNIE, SPALARNIE, BIOMASA, GEOTERMIA

• Czy powinniśmy budować nowe instalacje termicznego przekształcania odpadów? • Czy spalarnie pomogą nam uporać się z hałdami śmieci • Szansa dla ciepłownictwa i modernizację pod kotły wielopaliwowe. • Geotermia - jaki jest potencjał polskich złóż? • jakiej infrastruktury potrzebujemy, by wykorzystać dostępne złoża • przykłady udanych inwestycji i odwiertów • czy geotermia w polskich warunkach będzie potrzebowała wsparcia z OZE? • Kluczowa rola ciepłownictwa w programie "Czyste Powietrze" - alternatywa dla instalowania nowych kotłów w domach • system odgórnego ustalania cen ciepła systemowego - za i przeciw • współspalanie odpadów jako pomysł na dywersyfikację paliwa i częściową dekarbonizację •

PANELIŚCI:

•   PIOTR DZIADZIO - PODSEKRETARZ STANU, GŁÓWNY GEOLOG KRAJU, PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. POLITYKI SUROWCOWEJ PAŃSTWA   MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
•   DOMINIK BĄK - ZASTĘPCA PREZESA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
•   MATEUSZ DAMRAT - DYREKTOR PAŃSTWOWY INSTYTYT GEOLOGICZNY - PIB
•   KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI - DYREKTOR, INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA - PIB
•   WOJCIECH RACIĘCKI - DYREKTOR DZIAŁU ROZWOJU INNOWACYJNYCH METOD ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

MODERATOR:  ENEGETYKA24

 

DZIEŃ 2, DEBATA 6
17:10 - 18:20

GOZ, PLASTIK I SYSTEM KAUCJNY

• Walka z powszechnym zaśmieceniem • Jak pogodzić rosnącą presję na ekologiczne produkty z marketingiem i brandingiem • Rola i miejsce opakowań wielomateriałowych i wielokrotnego użytku w świetle polityki UE • Wytyczne UE dot. ekoprojektowania i standaryzacji opakowań • Inne tworzywa, które mogłyby zastąpić plastik - ich zalety i wady (szkło, opakowania wielomateriałowe, aluminium). • Jak zreformować system opłat produktowych i ustalić sprawiedliwe wymogi dla producentów opakowań? • Jaką rolę w dystrybucji nowych opłat odegrają organizacje odzysku, gminy, urzędy marszałkowskie, NFOŚiGW? • Jaką rolę widzą dla siebie producenci •

PANELIŚCI:

•   PAWEŁ SOSNOWSKI - NACZELNIK WYDZIAŁU ODPADÓW POUŻYTKOWYCH MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
•   JOANNA DARSKA - NACZELNIK WYDZIAŁU STRATEGII I PLANOWANIA MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
•   ANNA BORYS - DYREKTOR DS. CORPORATE RELATIONS MCDONALND'S POLSKA
•   KAMIL MIROWSKI - KIEROWNIK DS. PUBLIC AFFAIRS GRUPA ŻYWIEC
•   ANDRZEJ GANTNER  - DYREKTOR GENERALNY POLSKIEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI
•   KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI - DYREKTOR INSTYTUTU OCHRONY ŚRODOWISKA - PIB
•   ANNA LARSSON - DYREKTOR RELOOP PLATFORM
•   LESZEK WIECIECH - CZŁONEK RADY UN GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND, COUNTERACTING THE SHADOW ECONOMY PROGRAMME SUPERVISOR

MODERATOR: JAKUB PAWŁOWSKI - REDAKTOR NACZELNY TOGETAIR

 

 

DZIEŃ III – 23 kwietnia 

8:00 - 8:45     Śniadanie prasowe
9:00 - 9:05     Przywitanie
9:05 - 9:15     Premier Mateusz Morawiecki  /  Minister Marlena Maląg

 

 

DZIEŃ 3, DEBATA 1
9:20 - 10:30

POLSKI NOWY ŁAD I KRAJOWY PLAN ODBUDOWY - EKOLOGIA SZANSĄ ROZWOJU INNOWACJI, EKONOMICZNEGO WZROSTU I  POPRAWY ZDROWIA POLAKÓW

• wsparcie rozwoju ekologicznych technologii i innowacji • zielona i inteligentna mobilność • zielona energia i zmniejszenie energochłonności • jakie rozwiązania można wdrożyć już teraz, a na które jeszcze przyjdzie nam poczekać? • jak zintegrować działania rządu, samorządów, nauki i biznesu, aby osiągnąć efekt synergii i skali? • czyste powietrze - bezpośrednim czynnkiem poprawy zdrowia Polaków •

PANELIŚCI:

•   MICHAŁ KURTYKA - MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
•   LIDIA UŁANOWSKA - DYREKTOR DEPARTAMENTU POLITYKI SENIORALNEJ MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
•   JADWIGA EMILEWICZ - POSEŁ NA SEJM RP. PRZEWODNICZĄCA PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. GOSPODARKI ZEROEMISYJNEJ I EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU
•   LYNDSEY LOYDEN-EDWARDS - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA TETRA PAK
•   ADAM ABRAMOWICZ - RZECZNIK MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
•   CEZARY ALBRECHT - CZŁONEK ZARZĄDU T-MOBILE POLSKA
•   JAN TABOR - ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

MODERATOR: PRZEMYSŁAW BIAŁKOWSKI - REDAKTOR POLSAT NEWS

 

DZIEŃ 3, DEBATA 2
10:50 - 12:00

LOKALNI DOSTAWCY- ROZWÓJ EKOLOGICZNEGO ROLNICTWA

• mniejsze emisje w sektorze rolnictwa: inne środki ochrony roślin, rolnictwo ekologiczne? Co zrobić, by ograniczyć wpływ przemysłowej hodowli na środowisko? • ograniczenie emisji metanu w hodowli zwierząt - szansa, czy konieczność? • ekologiczne nawozy • szanse na wdrożenie zerowaste w łańcuchach dostaw • lokalni dostawcy a rynek zagraniczny • polska zdrowa i ekologiczna żywność •

PANELIŚCI:

•   MICHAŁ RZYTKI - DYREKTOR DEPARTAMENTU JAKOŚCI ŻYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKCJI ROŚLINNEJ, MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
•   MACIEJ GOLUBIEWSKI - SZEF GABINETU JANUSZA WOJCIECHOWSKIEGO KOMISTARZA UE DS. ROLNICTWA
•   MICHAŁ RYBARCZYK - ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
•   ADAM PIEŃKOWSKI - PREZES ZARZĄDU MCDONALND'S POLSKA
•   KAMIL WYSZKOWSKI - PRZEDSTAWICIEL I PREZES RADY UN GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND
•   IGA WASILEWICZ - PUBLIC AND GOVERNMENT AFFAIRS MANAGER,BASF POLSKA SP. Z O.O. 

MODERATOR: LUCYNA TALAŚKA-KLICH - KIEROWNIK REDAKCJI POLSKA PRESS

 

DZIEŃ 3, DEBATA 3
12:20 - 13:30

ESG I ZIELONE OBLIGACJE

• Wskaźniki ESG • jakie instrumenty wsparcia są przewidziane dla ekologicznych inicjatyw przez banki i instytucje krajowe? • zielone obligacje • Jak skorzystają na nich samorządy i przedsiębiorcy • Czy wsparcie sektora może zastąpić finansowanie unijne? • wsparcie dla realizacji efektów ekologicznych • finasowanie technologii i inowacjii ekologicznych •

PANELIŚCI:

•   RADOSŁAW KWIECIEŃ - CZŁONEK ZARZĄDU BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
•   ILONA WOŁYNIEC - DYREKTOR PIONU RELACJI Z KLIENTAMI STRATEGICZNYMI I FINANSOWANIA PROJEKTÓW PKO BANK POLSKI
•   WOJCIECH HANN - PREZES ZARZĄDU BOŚ BANK
•   MICHAŁ PERLIK - DYREKTOR WYKONAWCZY DS. ZARZĄDZANIA FINANSAMI PKN ORLEN
•   BARTŁOMIEJ CZYCZERSKI - DYREKTOR GENERALNY, BUSINESS & SCIENCE POLAND  
•   DAWID ZIELIŃSKI - PREZES ZARZĄDU COLUMBUS ENERGY
•   IZABELA OLSZEWSKA  - CZŁONEK ZARZĄDU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
•   KATARZYNY SZWARC - PEŁNOMOCNIK DS. SRRK - MINISTERSTWO FINSNÓW

MODERATOR: SEBASTIAN OGÓREK – REDKTOR NACZELNY MONEY.PL

 

DZIEŃ 3, DEBATA 4
14:10 - 15:20

CYFROWA TRANSFORMACJA POLSKI - TECHNOLOGIE, USŁUGI, INFORMACJE

• w jaki sposób informatyzacja może pomóc monitorować lub zarządzać procesami w ochronie środowiska? • w których sektorach mogłyby się sprawdzić? • doświadczenia z wdrażania instrumentów • uszczelnianie systemu handlu kotłami i urządzeniami grzewczymi w internecie • ochrona kosumentów •rozwój administracji i sytemu dotacji online • nowoczesne miasta • Polska liderem cyfryzacji w UE• wsparcie cyfryzacji• analiza stanu cyfryzacji wśród przedsiębiorcówi •

PRELEGENCI:

•   MICHAŁ WIDELSKI -  DYREKTOR  GOVTECH 
•   PAULINA ZADURA - DYREKTOR DEPARTAMENTU ANALIZ I STRATEGII POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
•   PIOTR KĘDZIERSKI - DYREKTOR DEPARTAMENTU SPRAW REGULACYJNYCH I PUBLIC AFFAIRS T-MOBILE POLSKA
•   DAWID ZIELIŃSKI - PREZES ZARZĄDU COLUMBUS ENERGY
•   PRZEMYSŁAW KURCZEWSKI -  ZASTĘPCA DYREKTORA  NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
•   TOMASZ BAGDZIŃSKI - DYREKTOR DEPARTAMENTU OCHRONY KONKURENCJI URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

MODERATOR: PRZEMYSŁAW BIAŁKOWSKI - REDAKTOR POLSAT NEWS 

 

DZIEŃ 3, DEBATA 5
15:40 - 16:50

MIASTA PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM - INNOWACYJNE BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE

• Co deweloperzy mogą zrobić, by zmniejszyć emisję CO2 i ilość produkowanych odpadów w procesie budowlanym? • zastosowanie nowoczesnych materiałów, których produkcja w całym cyklu życia jest korzystna środowiskowo • w jakich sektorach budownictwa jest największy potencjał do zmniejszenia emisyjności • jak nowoczesne budownictwo pozwala zaoszczędzić na zużyciu energii •wykorzystanie nowoczesnych materiałów i innowacyjnych "smart" technologii i fotowoltaiki • zrównoważone budownictwo - oszczędności na etapie projektowania, produkcji •

PANELIŚCI:

•   MARCIN ŚCIGAN - DYREKTOR DEPARTAMENTU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
•   ARTUR MICHALSKI - ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
•   GRZEGORZ KIEŁPSZ - PREZES ZARZĄDU POLSKI ZWIĄZEK FIRM DEWELOPERSKICH
•   IWONA SROKA - CZŁONEK ZARZĄDU MURAPOL SA 
•   JOANNA MAKOWIECKA-GATZA - PREZES ZARZĄDU KARMAR
•   PIOTR ŚMIEJA - PREZES ZARZĄDU RED SNAKE

MODERATOR: AGNIESZKA ZARĘBA - REDAKTOR RADIOZET.PL

 

DZIEŃ 3, DEBATA 6
17:10- 18:20

WYZWANIA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

• bilans reform prawa odpadowego: czy zniesienie regionalizacji uzdrowiło rynek? • Czy dziś jest jeszcze szansa na uniknięcie kar za niewywiązanie się z poziomów recyklingu? • Inwestycje w poprawę selektywnej zbiórki •rozwiązania, które samorządy mogą wdrożyć, by obniżyć ceny • szanse i wyzwania gospodarki w obiegu zamkniętym •

PANELIŚCI:

•   MARZENA BEREZOWSKA - DYREKTOR DEPARTAMENTU GOSPODARKI ODPADAMI MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
•   MARCIN PODGÓRSKI - DYREKTOR DEPARTAMENTU GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH    URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
•   JAROSŁAW ROLIŃSKI - DYREKTOR DEPARTAMENTU OCHRONY ZIEMI NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
•   KRZYSZTOF BACZYŃSKI - PREZES ZARZĄDU EKO-PAK
•   KAROL WÓJCIK - PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ ZPGO
•   PAWEŁ WIĄCEK - PREZES FUNDACJA EKO
•   KAMIL WYSZKOWSKI - PRZEDSTAWICIEL I PREZES RADY UN GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND

MODERATOR:  JAKUB PAWŁOWSKI - REDAKTOR NACZELNY TOGETAIR