Dzień I (21 kwietnia, środa)

START 9:00

 1. Śniadanie prasowe

  8:00 - 8:45

 2. Przywitanie

  9:00 - 9:05

 3. Minister Klimatu Michał Kurtyka

  9:05 - 9:15

 4. Kamil Wyszkowski - Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland

  9:15 - 9:20

Debata 1

9:20 - 10:30

 • Przyszłość zaczyna się dziś. Polityka energetyczna Polski 2040.

  • Polska polityka klimatyczna • Jak będzie wyglądać polska energetyka za 20 lat? • Bezpieczeństwo energetyczne • Konkurencyjność i efektywność energetyczna • Ograniczony wpływ energetyki na środowisko • Sprawiedliwa transformacja • Zeroemisyjny system energetyczny • Dobra jakość powietrza • Z jakich źródeł czerpać pieniądze na zeroemisyjną rewolucję? Jakie wsparcie otrzymamy z Brukseli?

   

  PANELIŚCI:

   

  MICHAŁ KURTYKA - MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA

  KAMIL WYSZKOWSKI - PRZEDSTAWICIEL I PREZES RADY UN GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND

  TOMASZ CHMAL - PRZEWODNICZĄCY RADY GŁÓWNEJ BUISNESS & SCIENCE POLAND

  ADAM CZYŻEWSKI - GŁÓWNY EKONOMISTA PKN ORLEN

  WOJCIECH HANN - PREZES ZARZĄDU BOŚ BANK

  BARTŁOMIEJ PAWLAK - WICEPREZES POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU                                         

  TOMASZ URYNOWICZ - WICEMARSZAŁEK MAŁOPOLSKI


              
  MODERATOR: PRZEMYSŁAW BIAŁKOWSKI  - REDAKTOR POLSAT NEWS

Debata 2

10:50 - 12:10

 • PERSTPEKTYWY ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W POLSCE

  • Sektor transportowy jako kolejny etap walki ze smogiem • Strefy niskoemisyjne (LEZ) - czy strefy czystego transportu mogą się 
   przyjąć w Polsce? • niskoemisyjny transport miejski • wsparcie finansowe dla rozwoju elektromobilności • promocja 
   elektromobilności w Polsce • rozbudowa infrastruktury - ile powstanie stacji ładowania • polskie auta elektryczne•

   

  PANELIŚCI:


  ARTUR LORKOWSKI - ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDUNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
  RAFAŁ RUDZIŃSKI - PREZES ZARZĄDU ROBERT BOSCH
  MACIEJ MATELSKI - DYREKTOR BIURA KOMPETENCJI DS. RYNKU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PKO BANK POLSKI 
  LESZEK HOŁDA  - 
  CZŁONEK ZARZĄDU PKP ENERGETYKA, WICEPRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM RADY PROGRAMOWEJ CEEK
  DAWID ZIELIŃSKI- PREZES ZARZĄDU COLUMBUS ENERGY
  MACIEJ MAZUR  - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY POLSKIE STOWARZYSZENIE PALIW ALTERNATYWNYCH
   

  MODERATOR: KINGA JURGA - REDAKTOR WIRTUALNA POLSKA 

Debata 3

12:20 - 13:40

 • WALKA ZE SMOGIEM - O SYNERGII DZIAŁAŃ NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA

  • podsumowanie wyników, nowe ustalenia rządu, plany i propozycje na nadchodzące lata • rozszerzenia wsparcia o nowe instrumenty pomocowe i dofinansowanie OZE• czy zrezygnujemy z kotłów na węgiel? • co zrobić, by usprawnić współpracę z gminami? • zaangażowanie banków • termomodernizacja budynków najuboższych: bariery, wyzwania • sektor transportowy w walce ze smogiem 

   

  PANELIŚCI:

   

  BARTŁOMIEJ ORZEŁ - PEŁNOMOCNIK PREMIERA DS. PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
  TOMASZ URYNOWICZ  - WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
  PAWEŁ MIROWSKI -   ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
  ANDRZEJ GUŁA -  PREZES ZARZĄDU KRAKOWSKI ALARM SMOGOWY
  AGNIESZKA SOSNOWSKA  -  DYREKTOR DEP. OCHRONY POWIETRZA I POLITYKI MIEJSKIEJ  MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
  FILIP KOCHAN  -  BANK ŚWIATOWY
  LESZEK HOŁDA  - CZŁONEK ZARZĄDU PKP ENERGETYKA , WICEPRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM RADY PROGRAMOWEJ CEEK
  MARCIN PODGÓRSKI -  DYREKTOR DEPARTAMENTU GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH URZĄD MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

   

  MODERATOR: PRZEMYSŁAW BIAŁKOWSKI - REDAKTOR POLSAT NEWS 

Debata 4

14.10 – 15.20

 • WĘGLOWY MECHANIZM KOREKCYJNY NA GRANICACH UE (CBAM)

  • Graniczny podatek węglowy UE   • Kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu   • Narzędzie ograniczanie ucieczki emisji dwutlenku węgla poza UE 

   

  PANELIŚCI:
      Mr Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
  •    Ms Beatriz Yordi, Dyrektor DG CLIMA, Komisja Europejska
  •    Mr Vicente Hurtado Roa, zastępca Dyrektora DG TAXUD, Komisja Europejska
      Prof. Freya Baetens, Public International Law at Leiden & Oslo University 
  •    Ms Tove Andersen, Executive Vice-President for Europe, Yara
  •    Dr Susanne Dröge, Senior Fellow, German Institute for International and Security Affairs
   

  MODERATOR: TOMASZ WŁOSTOWSKI - Lider BSP CBAM Taskforce

Debata 5

15:40 - 16:40

 • ZIELONA ENERGIA, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I ZEROEMISYJNE DOMY

  • zielona energia w domach • co zrobić, by na transformacji energetycznej zyskały polskie firmy • czy możemy wypracować własne technologie, które zastosujemy w Polsce? • Pasywne budownictwo • zastosowanie nowoczesnych materiałów • jak nowoczesne budownictwo pozwala zaoszczędzić na zużyciu energii? • efektywność energetyczna • czy te rozwiązania mają zastosowanie tylko dla dopiero projektowanych budynków, czy również dla już wybudowanych? • jakie ekologiczne technologie można wybrać już na etapie przygotowywanie projektu? •
   

  PANELIŚCI: 

  IRENEUSZ ZYSKA  -  SEKRETARZ STANU, PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
  LECH KANIUK -  PREZES ZARZĄDU  SUNROOF
  JAKUB MANICKI  -  CZŁONEK ZARZĄDU REDSNAKE 
  KONRAD PŁOCHOCKI - CZŁONEK ZARZĄDU I DYREKTOR GENERALNY POLSKI ZWIĄZEK FIRM DEWELOPERSKICH
  ANDRZEJ GŁUSZYŃSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA DS. SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ PAŃSTWOWY INSTYTYT GEOLOGICZNY - PIB
  ARTUR MICHALSKI -  ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
  MARCIN KRUK - DYREKTOR ŁUKASIEWICZ – INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO, SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ 

   

  MODERATOR:  AGNIESZKA ZARĘBA - REDAKTOR RADIOZET.PL

Debata 6

17:00 - 18:10

 • RACJONALNA GOSPODARKA WODĄ - LOKALNE PUSTYNNIENIE A MARNOTRASTWO WODY

  •kurczące się zasoby wody• konieczność lepszego zagospodarowania wód opadowych • jak zamknąć obieg wody w mieście• Program Rozwoju Retencji • co nas czeka w przyszłości, czy musimy przygotować się do suszy rok w rok? • rządowe programy rozwoju retencji, melioracji i budowy zbiorników bezodpływowych • Niezbędne inwestycje • system dużych rezerwuarów retencyjnych czy system rozproszonych zbiorników • Jak zoptymalizować koszty pracy oczyszczalni, stacji uzdatniania wody, czy przepompowni, przy spełnieniu kryteriów ekologicznych? • ponowne wykorzystanie wody •

   

  PANELIŚCI:

  MAREK GRÓBARCZYK - SEKRETARZ STANU MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
  ARTUR LORKOWSKI - ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
  PRZEMYSŁAW DACA  - PREZES ZARZĄDU PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
  ARKADIUSZ KAMIŃSKI - EKSPERT OBSZAR CZŁONKA ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH PKN ORLEN        
  BOGDAN OZGA-ZIELIŃSKI - PROFESOR  INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PIB 
  JAN TABOR - ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO LASY PAŃSTWOWE

   

  MODERATOR:  PRZEMYSŁAW BIAŁKOWSKI - REDAKTOR POLSAT NEWS 

   

   

   

   

Dzień II (22 kwietnia, czwartek)

START 9:00

 1. Śniadanie prasowe

  8:00 - 8:45

 2. Przywitanie

  9:00 - 9:05

 3. Prezentacja Raportu Klimatycznego

  9:05 - 9:20

Debata 1

9:20 - 10:30

 • SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA - RACJONALNA PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ENERGETYKI I GÓRNICTWA

  • Czy transformacja energetyczna może stać się kołem zamachowym ekonomii? • odejście od paliw kopalnych w regionach • sprawiedliwa transformacja i umowa społeczna • jakie programy wsparcia mogą ułatwić przestawienie gospodarki na zeroemisyjne tory? • Jakich inwestycji potrzebują samorządy? • Czy możemy liczyć na unijne wsparcie na transformację regionów? • ile będzie nas kosztowała transformacja energetyczna i jakie jej warianty powinniśmy brać pod uwagę? 

   

  PANELIŚCI:

  ARTUR SOBOŃ - SEKRETARZ STANU, PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW TRANSFORMACJI SPÓŁEK ENERGETYCZNYCH I GÓRNICTWA WĘGLOWEGO MINISTERSTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
  PIOTR WOŹNY - PREZES ZARZĄDU ZE PAK
  PIOTR ARAK - DYREKTOR POLSKI INSYTYT EKONOMICZNY
  WOJCIECH DĄBROWSKI - PREZES ZARZĄDU PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
  JAKUB CHEŁSTOWSKI - MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
  MIROSŁAW KOWALIK - WICEPREZYDENT PRACODAWCY RP
  PAWEŁ STAŃCZYK - PREZES ZARZĄDU PGNIG TERMIKA

   

  MODERATOR: SEBASTIAN OGÓREK – REDKTOR NACZELNY MONEY.PL

Debata 2

10:50 - 12:00

 • GAZ PALIWEM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

  • czy w obliczu restrykcyjnej polityki dekarbonizacyjnej UE gaz może odegrać kluczową rolę w polskim miksie energetycznym • plusy gazu: niższa emisyjność w porównaniu do węgla i większa stabilność niż OZE. • wyzwania i trudności- magazynowanie i bezpieczeństwo przesyłu gazu • Skąd czerpać gaz, by nie stać się zakładnikiem geopolitycznych zależności? • Jaki jest stan 
  przygotowania infrastruktury by dokonać zwrotu w kierunku gazu? • Czy czekają nas nowe inwestycje - rozbudowa BalticPipe • zastosowanie wodoru w systemach gazowniczych•
   

  PANELIŚCI:

  PAWEŁ STRĄCZYŃSKI - PREZES ZARZĄDU TAURON POLSKA ENERGIA
  JACEK JAWORSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA DS. GAZOWNICTWA INSTYTUT NAFTY I GAZU - PIB
  ANDRZEJ SIKORA - INSTYTUT STUDIÓW ENERGETYCZNYCH
  PAWEŁ JAKUBOWSKI- PREZES ZARZĄDU NAFTOSERWIS
  JENS WOLF - DYREKTOR GENERALNY ENVIVA

  MODERATOR:  JAKUB WIECH - ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO ENERGETYKA24

Debata 3

12:20- 13:30

 • ZIELONY TRANSPORT - EKOLIGICZNA PRZYSZŁOŚĆ KOLEI, DRÓG I ŻEGLUGI

  • przerzucenie transportu na tory, szansa na redukcję emisji z sektora non-ETS? • czy kolej może być zeroemisyjna? • plany inwestycyjne na nadchodzące lata. • elektromobilne ciężarówki, auta dostawcze i autobusy. • konieczność ograniczenia emisji w transporcie drogowym • Program budowy 100 obwodnic • ekologiczne obwodnice miast • rozwój dróg i autostrad • jakimi warunkami do rozwoju śródlądowych dróg wodnych dysponuje Polska? • jakie są niezbędne nakłady inwestycyjne na rozwój żeglugi śródlądowej? • transport rzeczny - perspektywy rozwoju • współpraca międzynarodowa •

   

  PANELIŚCI:
   

  TOMASZ GONTARZ - CZŁONEK ZARZĄDU PKP INTERCITY
  ROBERT NOWAKOWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU DS. PRODUKCJI DB CARGO POLSKA, CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ CEEK
  TOMASZ ŻUCHOWSKI - GENERALNY DYREKTOR GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
  PIOTR WERNER - MANAGER DS. MARKETINGU VOLVO TRUCKS POLSKA
  ADAM MAŁECKI  - DYREKTOR CENTRUM POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU 
  RAFAŁ WEBER - SEKRETARZ STANU MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY 
  STEFAN MOISA  - WICEPREZES OPEL MANUFACTURING POLAND

   

  MODERATOR:  PRZEMYSŁAW BIAŁKOWSKI - REDAKTOR POLSAT NEWS 

DEBATA 4

14:10 - 15:20

 • ZEROEMISYJNE SYSTEMY ENERGETYCZNE

  •Polska droga do zeroemisyjnosci - rozwój OZE? • Wodór - prespektywa powszechnego wdrożenia • farmy wiatrowe na Bałtyku • inwestycje w off-shore szansą rozwoju dla sektora energetycznego • farmy wiatrowe na Bałtyku • jakie uwarunkowania (gospodarcze, logistyczne, techniczne, środowiskowe) przemawiają za lokalizacją farm wiatrowych na morzu? • Jaki pomysł na rozwój OZE ma polski rząd? • Czy za tymi planami pójdą nowe instrumenty wsparcia? • 

   

  WPROWADZENIE: 

   

  Giles Dickson, Wind Europe  


  PANELIŚCI:

  ZBIGNIEW GRYGLAS - PODSEKRETARZ STANU MINISTERSTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
  MONIKA MORAWIECKA - PREZES ZARZĄDU PGE BALTICA
  ANNA MOSKWA - PREZES ZARZĄDU BALTIC POWER
  TOMASZ SIWAK - WICEPREZES ENEA 
  MATEUSZ BERGER -  WICEPREZES AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU
  ERYK KŁOSSOWSKI - PREZES ZARZĄDU POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 

   

  MODERATOR: JAKUB WIECH - ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO ENERGETYKA24

Debata 5

15:40 - 16:50

 • TRANSFORMACJA CIEPŁA SYSTEMOWEGO - ELEKTROCIEPŁOWNIE, SPALARNIE, BIOMASA, GEOTERMIA

  • Czy powinniśmy budować nowe instalacje termicznego przekształcania odpadów? • Czy spalarnie pomogą nam uporać się z hałdami śmieci • Szansa dla ciepłownictwa i modernizację pod kotły wielopaliwowe. • Geotermia - jaki jest potencjał polskich złóż? • jakiej infrastruktury potrzebujemy, by wykorzystać dostępne złoża • przykłady udanych inwestycji i odwiertów • czy geotermia w polskich warunkach będzie potrzebowała wsparcia z OZE? • Kluczowa rola ciepłownictwa w programie "Czyste Powietrze" - alternatywa dla instalowania nowych kotłów w domach • system odgórnego ustalania cen ciepła systemowego - za i przeciw • współspalanie odpadów jako pomysł na dywersyfikację paliwa i częściową dekarbonizację•


   

  PANELIŚCI:

   

  PIOTR DZIADZIO - PODSEKRETARZ STANU, GŁÓWNY GEOLOG KRAJU, PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. POLITYKI SUROWCOWEJ PAŃSTWA   MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
  DOMINIK BĄK - ZASTĘPCA PREZESA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
  MATEUSZ DAMRAT - DYREKTOR PAŃSTWOWY INSTYTYT GEOLOGICZNY - PIB
  KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI - DYREKTOR    INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA - PIB
  WOJCIECH RACIĘCKI - DYREKTOR DZIAŁU ROZWOJU INNOWACYJNYCH METOD ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
   

  MODERATOR:  ENEGETYKA24

   

   

Debata 6

17:10 - 18:20

 • GOZ, PLASTIK I SYSTEM KAUCJNY

  • Walka z powszechnym zaśmieceniem • Jak pogodzić rosnącą presję na ekologiczne produkty z marketingiem i brandingiem • Rola i miejsce opakowań wielomateriałowych i wielokrotnego użytku w świetle polityki UE • Wytyczne UE dot. ekoprojektowania i standaryzacji opakowań • Inne tworzywa, które mogłyby zastąpić plastik - ich zalety i wady (szkło, opakowania wielomateriałowe, aluminium). • Jak zreformować system opłat produktowych i ustalić sprawiedliwe wymogi dla producentów opakowań? • Jaką rolę w dystrybucji nowych opłat odegrają organizacje odzysku, gminy, urzędy marszałkowskie, NFOŚiGW? • Jaką rolę widzą dla siebie producenci• 
   

  PANELIŚCI:

   

  PAWEŁ SOSNOWSKI - NACZELNIK WYDZIAŁU ODPADÓW POUŻYTKOWYCH MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
  JOANNA DARSKA - NACZELNIK WYDZIAŁU STRATEGII I PLANOWANIA MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
  ANNA BORYS - DYREKTOR DS. CORPORATE RELATIONS MCDONALND'S POLSKA
  KAMIL MIROWSKI - KIEROWNIK DS. PUBLIC AFFAIRS GRUPA ŻYWIEC
  ANDRZEJ GANTNER  - DYREKTOR GENERALNY POLSKIEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI
  KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI - DYREKTOR INSTYTUTU OCHRONY ŚRODOWISKA - PIB
  ANNA LARSSON - DYREKTOR RELOOP PLATFORM
  LESZEK WIECIECH - CZŁONEK RADY UN GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND, COUNTERACTING THE SHADOW ECONOMY PROGRAMME SUPERVISOR

   

  MODERATOR: JAKUB PAWŁOWSKI - REDAKTOR NACZELNY TOGETAIR

Dzień III (23 kwietnia, piątek)

START 9:00

 1. Śniadanie prasowe

  8:00 - 8:45

 2. Przywitanie

  9:00 - 9:05

 3. Premier Mateusz Morawiecki / Minister Marlena Maląg

  9:05 - 9:20

Debata 1

9:20 - 10:30

 • POLSKI NOWY ŁAD I KRAJOWY PLAN ODBUDOWY - EKOLOGIA SZANSĄ ROZWOJU INNOWACJI, EKONOMICZNEGO WZROSTU I POPRAWY ZDROWIA POLAKÓW

  • wsparcie rozwoju ekologicznych technologii i innowacji • zielona i inteligentna mobilność • zielona energia i zmniejszenie energochłonności • jakie rozwiązania można wdrożyć już teraz, a na które jeszcze przyjdzie nam poczekać? • jak zintegrować działania rządu, samorządów, nauki i biznesu, aby osiągnąć efekt synergii i skali? • czyste powietrze - bezpośrednim czynnkiem poprawy zdrowia Polaków 


  PANELIŚCI:
   

  MICHAŁ KURTYKA - MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
  LIDIA UŁANOWSKA - DYREKTOR DEPARTAMENTU POLITYKI SENIORALNEJ MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
  JADWIGA EMILEWICZ - POSEŁ NA SEJM RP. PRZEWODNICZĄCA PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. GOSPODARKI ZEROEMISYJNEJ I EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU
  LYNDSEY LOYDEN - EDWARDS - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA TETRA PAK
  ADAM ABRAMOWICZ - RZECZNIK MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW
  CEZARY ALBRECHT - CZŁONEK ZARZĄDU T-MOBILE POLSKA
  JAN TABOR- ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH 

   

  MODERATOR: PRZEMYSŁAW BIAŁKOWSKI - REDAKTOR POLSAT NEWS 

   

Debata 2

10:50 - 12:00

 • LOKALNI DOSTAWCY- ROZWÓJ EKOLOGICZNEGO ROLNICTWA

  • mniejsze emisje w sektorze rolnictwa: inne środki ochrony roślin, rolnictwo ekologiczne? Co zrobić, by ograniczyć wpływ przemysłowej hodowli na środowisko? • ograniczenie emisji metanu w hodowli zwierząt - szansa, czy konieczność? • ekologiczne nawozy • szanse na wdrożenie zerowaste w łańcuchach dostaw • lokalni dostawcy a rynek zagraniczny • polska zdrowa i ekologiczna żywność•

   

  PANELIŚCI: 
   

  MICHAŁ RZYTKI - DYREKTOR DEPARTAMENTU JAKOŚCI ŻYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKCJI ROŚLINNEJ    MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  MACIEJ GOLUBIEWSKI - SZEF GABINETU JANUSZA WOJCIECHOWSKIEGO KOMISTARZA UE DS. ROLNICTWA
  MICHAŁ RYBARCZYK - ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
  ADAM PIEŃKOWSKI - PREZES ZARZĄDU MCDONALND'S POLSKA
  KAMIL WYSZKOWSKI - PRZEDSTAWICIEL I PREZES RADY UN GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND
  IGA WASILEWICZ - PUBLIC AND GOVERNMENT AFFAIRS MANAGER,BASF POLSKA SP. Z O.O. 

   

   

  MODERATOR: LUCYNA TALAŚKA-KLICH- KIEROWNIK REDAKCJI POLSKA PRESS

Debata 3

12:20 - 13:30

 • ESG I ZIELONE OBLIGACJE

  • Wskaźniki ESG • jakie instrumenty wsparcia są przewidziane dla ekologicznych inicjatyw przez banki i instytucje krajowe? • zielone obligacje • Jak skorzystają na nich samorządy i przedsiębiorcy • Czy wsparcie sektora może zastąpić finansowanie unijne? • wsparcie dla realizacji efektów ekologicznych • finasowanie technologii i inowacjii ekologicznych •

   

  PANELIŚCI: 

   

  RADOSŁAW KWIECIEŃ - CZŁONEK ZARZĄDU BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
  ILONA WOŁYNIEC - DYREKTOR PIONU RELACJI Z KLIENTAMI STRATEGICZNYMI I FINANSOWANIA PROJEKTÓW PKO BANK POLSKI
  WOJCIECH HANN - PREZES ZARZĄDU BOŚ BANK
  MICHAŁ PERLIK - DYREKTOR WYKONAWCZY DS. ZARZĄDZANIA FINANSAMI PKN ORLEN
  BARTŁOMIEJ CZYCZERSKI - DYREKTOR GENERALNY, BUSINESS & SCIENCE POLAND  
  DAWID ZIELIŃSKI - PREZES ZARZĄDU COLUMBUS ENERGY
  IZABELA OLSZEWSKA  - CZŁONEK ZARZĄDU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
  KATARZYNY SZWARC - PEŁNOMOCNIK DS. SRRK - MINISTERSTWO FINSNÓW

   

   

   

  MODERATOR: SEBASTIAN OGÓREK – REDKTOR NACZELNY MONEY.PL

Debata 4

14:10 - 15:20

 • CYFROWA TRANSFORMACJA POLSKI - TECHNOLOGIE, USŁUGI, INFORMACJE

  • w jaki sposób informatyzacja może pomóc monitorować lub zarządzać procesami w ochronie środowiska? • w których sektorach mogłyby się sprawdzić? • doświadczenia z wdrażania instrumentów • uszczelnianie systemu handlu kotłami i urządzeniami grzewczymi w internecie • ochrona kosumentów •rozwój administracji i sytemu dotacji online • nowoczesne miasta • Polska liderem cyfryzacji w UE• wsparcie cyfryzacji• analiza stanu cyfryzacji wśród przedsiębiorcówi•

   

  PRELEGENCI:

   

  MICHAŁ WIDELSKI -  DYREKTOR  GOVTECH 
  PAULINA ZADURA - DYREKTOR DEPARTAMENTU ANALIZ I STRATEGII POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
  PIOTR KĘDZIERSKI - DYREKTOR DEPARTAMENTU SPRAW REGULACYJNYCH I PUBLIC AFFAIRS T-MOBILE POLSKA
  DAWID ZIELIŃSKI - PREZES ZARZĄDU COLUMBUS ENERGY
  PRZEMYSŁAW KURCZEWSKI -  ZASTĘPCA DYREKTORA  NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
  TOMASZ BAGDZIŃSKI - DYREKTOR DEPARTAMENTU OCHRONY KONKURENCJI URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

   

  MODERATOR: PRZEMYSŁAW BIAŁKOWSKI - REDAKTOR POLSAT NEWS 

Debata 5

15:40 - 16:50

 • MIASTA PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM - INNOWACYJNE BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE

  • Co deweloperzy mogą zrobić, by zmniejszyć emisję CO2 i ilość produkowanych odpadów w procesie budowlanym? • zastosowanie nowoczesnych materiałów, których produkcja w całym cyklu życia jest korzystna środowiskowo • w jakich sektorach budownictwa jest największy potencjał do zmniejszenia emisyjności • jak nowoczesne budownictwo pozwala zaoszczędzić na zużyciu energii •wykorzystanie nowoczesnych materiałów i innowacyjnych "smart" technologii i fotowoltaiki • zrównoważone budownictwo - oszczędności na etapie projektowania, produkcji •

   

  PANELIŚCI:
   

  MARCIN ŚCIGAN - DYREKTOR DEPARTAMENTU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
  ARTUR MICHALSKI    - ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
  GRZEGORZ KIEŁPSZ - PREZES ZARZĄDU POLSKI ZWIĄZEK FIRM DEWELOPERSKICH
  IWONA SROKA - CZŁONEK ZARZĄDU MURAPOL SA 
  JOANNA MAKOWIECKA-GATZA - PREZES ZARZĄDU KARMAR
  PIOTR ŚMIEJA - PREZES ZARZĄDU RED SNAKE
   

  MODERATOR: AGNIESZKA ZARĘBA - REDAKTOR RADIOZET.PL

   


   

Debata 6

17:10- 18:20

 • WYZWANIA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

  • bilans reform prawa odpadowego: czy zniesienie regionalizacji uzdrowiło rynek? • Czy dziś jest jeszcze szansa na uniknięcie kar za niewywiązanie się z poziomów recyklingu? • Inwestycje w poprawę selektywnej zbiórki •rozwiązania, które samorządy mogą wdrożyć, by obniżyć ceny • szanse i wyzwania gospodarki w obiegu zamkniętym •

   

  PANELIŚCI:

   

  MARZENA BEREZOWSKA - DYREKTOR DEPARTAMENTU GOSPODARKI ODPADAMI MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
  MARCIN PODGÓRSKI - DYREKTOR DEPARTAMENTU GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH    URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
  JAROSŁAW ROLIŃSKI - DYREKTOR DEPARTAMENTU OCHRONY ZIEMI NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
  KRZYSZTOF BACZYŃSKI - PREZES ZARZĄDU EKO-PAK
  KAROL WÓJCIK - PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ ZPGO
  PAWEŁ WIĄCEK - PREZES FUNDACJA EKO
  KAMIL WYSZKOWSKI - PRZEDSTAWICIEL I PREZES RADY UN GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND


   

  MODERATOR:  JAKUB PAWŁOWSKI - REDAKTOR NACZELNY TOGETAIR