CHRISTIAN STENBERG - International Climate Summit TOGETAIR 2023
Skip to content
  • Polski

CHRISTIAN STENBERG

Zastępca stałego sekretarza w duńskim Ministerstwie Klimatu, Energii i Dostaw

Zastępca stałego sekretarza w duńskim Ministerstwie Klimatu, Energii i Dostaw. Christian kieruje polityką energetyczną i klimatyczną UE, globalnymi negocjacjami w sprawie klimatu w ramach UNFCCC, globalnymi działaniami w dziedzinie klimatu, współpracą międzynarodową w dziedzinie energii i współpracy nordyckiej Danii, współpracą na rzecz Morza Północnego, IEA i IRENA. Jest magistrem politologii na Uniwersytecie w Aarhus.