DAN DRAGOȘ DRĂGAN - International Climate Summit TOGETAIR 2023
Skip to content
  • Polski

DAN DRAGOȘ DRĂGAN

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Rumunii

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Rumunii. Koordynuje działania związane z opracowaniem i wdrożeniem zintegrowanych ram politycznych i prawnych dla sektora energetycznego w Rumunii. Pan Dragan ma duże doświadczenie w sektorze prywatnym i zajmował szereg stanowisk kierowniczych w dziedzinie energetyki i handlu. Studiował zarządzanie i ekonomię obliczeniową na Akademii Ekonomicznej w Bukareszcie i jest licencjonowany jako broker kontraktów terminowych.