DR DORIEN ROOKMAKER - International Climate Summit TOGETAIR 2023
Skip to content
  • Polski

DORIEN ROOKMAKER

Poseł Parlamentu Europejskiego

Dr Dorien Rookmaker – holenderska polityk z ramienia Meer Directe Democratie, członek Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dorien studiowała nauki polityczne i zarządzanie w organizacjach pozarządowych na Uniwersytecie w Groningen w Holandii. Dorien pracowała w różnych dużych instytucjach finansowych, koncentrując się na dobrym zarządzaniu, zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym i zgodności z przepisami. Następnie przez 10 lat pracowała w holenderskiej organizacji kolejowej (ProRail), gdzie zajmowała się polityką zarządzania ryzykiem i zgodności z przepisami oraz oceną programów inwestycyjnych dla nowych projektów infrastrukturalnych. Po ProRail została członkiem zarządu Nationale-Nederlanden, dużej firmy bankowej i ubezpieczeniowej. Dorien jest aktywna politycznie od 2019 roku. Początkowo jako członek holenderskiego Senatu (Eerste kamer), a obecnie jako poseł do Parlamentu Europejskiego. Dorien jest członkiem Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Transportu i Turystyki (TRAN), gdzie pracuje nad dalszym rozwojem europejskiej sieci kolei dużych prędkości, łączącej wszystkie główne miasta Europy.