JANUSZ CIESZYŃSKI - International Climate Summit TOGETAIR 2023
Skip to content
  • Polski

JANUSZ CIESZYŃSKI

Sekretarz Stanu w KPRM

Ukończył studia z zakresu finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Od 2009 do 2014 pracował w firmie telekomunikacyjnej Orange Polska w działach finansów i marketingu. Prowadził także przedsiębiorstwo zajmujące się doradztwem biznesowym i prawnym oraz zasiadał w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej. Był zatrudniony jako doradca wicepremiera Mateusza Morawieckiego w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Finansów, a w latach 2016–2017 kierował Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. Od 2016 do 2018 przewodniczył Radzie Nadzorczej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

17 stycznia 2018 powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiedzialnego za informatyzację sektora zdrowia, w tym nadzór nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Był członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji przy Prezesie Rady Ministrów i Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Został członkiem Prawa i Sprawiedliwości, w 2018 z jego ramienia zdobył mandat radnego Mokotowa, którego zrzekł się w listopadzie 2020. 17 sierpnia 2020 zrezygnował z pełnienia funkcji podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. W listopadzie 2020 objął stanowisko wiceprezydenta Chełma. 8 czerwca 2021 powrócił do rządu na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Premiera.