Krzysztof Burda - International Climate Summit TOGETAIR 2023
Skip to content
  • Polski

Krzysztof Burda

Prezes Zarządu PIRE

Ekspert w dziedzinie elektromobilności. 5 lat w branży. Współzałożyciel i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Elektromobilności Polska Izba, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego. Praktyk w branży elektromobilności, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju ekosystemu elektromobilności oraz infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Polski delegat COP26 Glasgow, B20 Indonezja. Aktywnie współpracuje z biznesem, samorządami, sektorem rządowym oraz organizacjami międzynarodowymi.