KRZYSZTOF KUBÓW - International Climate Summit TOGETAIR 2023
Skip to content
  • Polski

KRZYSZTOF KUBÓW

Sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów

Urodzony w 1984 roku w Lubinie. Poseł na Sejm VIII,IX kadencji.
Ukończył administrację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Odbył także studia menadżerskie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. We wrocławskiej WSB uzyskał również dyplom Executive MBA.
Pracował w sektorze prywatnym oraz  w przedsiębiorstwie wchodzącym w skład grupy kontrolowanej przez koncern KGHM Polska Miedź, był również redaktorem naczelnym lokalnego czasopisma „Nasz Region” .
Współzałożyciel i aktywny członek organizacji działających na rzecz integracji i rozwoju regionu Zagłębia Miedziowego.
W 2010 r. został wybrany radnym powiatu lubińskiego. W 2014 r. otrzymał mandat radnego sejmiku województwa dolnośląskiego. W 2015 roku został wybrany na posła VIII kadencji. W Sejmie pracował w komisjach: ds. Energii  i Skarbu Państwa, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Cyfryzacji, Innowacji i Nowoczesnych Technologii.
W sierpniu 2019 powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Energii.
W wyborach parlamentarnych w tym samym roku uzyskał poselską reelekcję. W listopadzie 2019 premier Mateusz Morawiecki powołał go na sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powierzając mu obowiązki szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady. W lipcu 2020 roku powołany również na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Gospodarki Wodorowej.