MAGDALENA DZICZEK - International Climate Summit TOGETAIR 2023
Skip to content
  • Polski

MAGDALENA DZICZEK

Dyrektor Biura Zarządu EKO PAK

Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego (Kolegium Zarządzania i Finansów), wykładowca studiów podyplomowych SGH w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,  absolwentka wydziału Zarządzania SGH, specjalność: zarządzanie strategiczne oraz skandynawistyki SWPS, specjalność: tłumacz języka szwedzkiego.

Od 2010 roku związana z gospodarką odpadami. Reprezentowała Krajową Izbę Gospodarki Odpadami, uczestnicząc w pracach międzynarodowej organizacji Municipal Waste Europe oraz za jej pośrednictwem także w pracach nad założeniami m.in. do pakietu „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym”. Pracowała w MPO w m.st. Warszawie Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Działu Strategii.

Obecnie związana ze Związkiem Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, aktywnie zaangażowana w pracę międzynarodowej organizacji EUROPEN, skupiającej swoje zainteresowanie na opakowaniach i Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Za pośrednictwem tej organizacji zaangażowana w prace merytoryczne, związane z pracami analitycznymi na poziomie UE w zakresie strategii odpadowych i opakowaniowych.  Ekspert UNEP Grid w projekcie Climate Leadership. Jej zadania zawodowe i zainteresowania naukowe koncentrują się na efektywności systemu gospodarki odpadami w Polsce, zwłaszcza w nowej perspektywie, związanej z tworzeniem gospodarki o obiegu zamkniętym.