MAŁGORZATA BOJAŃCZYK - International Climate Summit TOGETAIR 2023
Skip to content
  • Polski

MAŁGORZATA BOJAŃCZYK

Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”, ekspertka z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, Europejskiego Zielonego Ładu w odniesieniu do rynku rolno-spożywczego oraz rolnictwa zrównoważonego. Współautorka raportów: „Moment zwrotny w branży spożywczej – o tym, jak w czasach niestabilności zrównoważony rozwój pozwala budować odporność biznesu” z 2022 r. i „Zrównoważona żywność w Polsce” z 2021 r. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie legislacji, kontroli i wdrażania projektów związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich. Zanim dołączyła do Stowarzyszenia, pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.