MARCIN ŚCIGAN - International Climate Summit TOGETAIR 2023
Skip to content
  • Polski

MARCIN ŚCIGAN

Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Ekspert w zakresie energii odnawialnej z wieloletnim doświadczeniem we współpracy międzynarodowej. Przed dołączeniem do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sierpniu 2020 r. zajmował stanowisko kierownika ds. OZE w Forum Energii. Pracował też w Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), gdzie odpowiadał za zaangażowanie Agencji w Europie Południowo-Wschodniej w latach 2015-2019 oraz brał udział w pracach Światowej Komisji ds. Geopolityki Transformacji Energetycznej w 2018 r. Wcześniej był zatrudniony w Ministerstwie Gospodarki jako specjalista ds. współpracy europejskiej i międzynarodowej w obszarze energii odnawialnej.