MAREK LACHOWICZ - International Climate Summit TOGETAIR 2023
Skip to content
  • Polski

MAREK LACHOWICZ

analitykĘ rozpoczął w sektorze prywatnym, działając w firmie consultingowej Marka Dietla oraz Instytucie Sobieskiego. Następnie pracował w dwóch Ministerstwach: Finansów oraz Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie zajmował się analizami dużych zbiorów danych oraz prognozowaniem zmiennych makroekonomicznych.