MICHAL KIČA - International Climate Summit TOGETAIR 2023
Skip to content
  • Polski

MICHAL KIČA

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Michal Kiča studiował prawo na Uniwersytecie Comeniusa w Bratysławie. W 2014 roku przeszedł Słowacką Izbę Adwokacką i został adwokatem.
Michal Kiča jest współautorem pierwszego komentarza do ustawy o ochronie przyrody i krajobrazu oraz kilku artykułów specjalistycznych na temat prawa ochrony środowiska.
W swojej karierze zawodowej intensywnie zajmował się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska. Doradzał np. w procedurach dla organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, takich jak Regionalne Stowarzyszenie Ochrony Przyrody w Bratysławie (BROZ), inicjatywa obywatelska mająca na celu ratowanie celtycko-rzymskich znalezisk archeologicznych na Zamku Bratysławskim lub w ramach inicjatywy Stop the Gamble.
Zanim został mianowany Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska, zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego ds. Legislacji w Ministerstwie Środowiska.