Piotr Zacharski - International Climate Summit TOGETAIR 2023
Skip to content
  • Polski

PIOTR ZACHARSKI

P.O. Kierownika Zakładu Strategii Środowiskowych w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Radomskiej oraz Wydziału Budownictwa Europejskiej
Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu. Ukończył również studia podyplomowe Executive Master
of Business Administration (MBA) oraz Master of Laws (LL.M.), a także studia podyplomowe Polityka
Ochrony Środowiska, Ekologia i Zarządzanie. Od ponad 15 lat związany jest z działalnością na rzecz
ochrony środowiska, finansowania oraz realizacji inwestycji proekologicznych w branży budowlanej,
transportowej i energetycznej.
Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Środowiskiem Sp. z o.o. Od 2016 zatrudniony w Instytucie Ochrony
Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym (IOŚ-PIB), gdzie zajmuje się realizacją prac naukowo-
badawczych w kontekście oddziaływań sektora energetycznego na środowisko, analiz techniczno-
ekonomicznych dla działań mitygacyjnych i adaptacyjnych do zmian klimatu, tworzeniem opracowań
z zakresu zielonych zamówień publicznych, analiz ekonomicznych i prawnych z zakresu ochrony
środowiska. Swoją wiedzą ekspercką wykorzystuje przy realizacji projektów edukacyjnych, które służą
ograniczeniu zużycia energii, osiągnięciu samowystarczalności energetycznej, przeciwdziałania zjawisku
niskiej emisji (walki ze smogiem), gospodarki odpadami i gospodarki w obiegu zamkniętym.
Doświadczenie zawodowe zdobywał również w firmach wykonawczych w zakresie budowy infrastruktury
drogowej i inżynierii środowiskowej, a także w przedsiębiorstwach zajmującym się wytwarzaniem i
dystrybucją energii elektrycznej i ciepła. Autor lub współautor wielu publikacji związanych z ochroną
środowiska w energetyce i adaptacją do zmian klimatu. Prelegent na krajowych i międzynarodowych
konferencjach, sympozjach
z zakresu energetyki i ochrony środowiska.