PRZEMYSŁAW LIGENZA - International Climate Summit TOGETAIR 2023
Skip to content
  • Polski

PRZEMYSŁAW LIGENZA

Prezes Zarządu NFOŚiGW

Przemysław Ligenza jest doktorem nauk ekonomicznych, liderem rozwoju, restrukturyzacji i zarządzania zmianą w różnych organizacjach (ochrony środowiska, sektora finansów publicznych, firm prywatnych). Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe.

Dr Ligenza, wspólnie z różnymi zespołami, zrealizował szereg innowacyjnych projektów, których celem była optymalizacja kosztów i wprowadzenie nowych usług i produktów. Jego zdaniem jednym z kluczowych działań zarządczych na rożnych poziomach menedżerskich jest rozwój kompetencji zasobów ludzkich, ukierunkowany na efektywne ich wykorzystanie w ramach danej organizacji.

Od stycznia 2019 r. był szefem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Obecnie, jako Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czuwa nad pracą Dyrektora Biura i nadzoruje Departamenty: Audytu i Kontroli Wewnętrznej oraz Informatyki, Wydziały: Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kadr i Płac, a także cztery Samodzielne Stanowiska: BHP, Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych i Kancelarię Tajną.