ARTUR WARZOCHA - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

ARTUR WARZOCHA

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, TAURON

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz studiów podyplomowych z zakresu europejskich stosunków finansowo-ekonomiczno- prawnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od września 2020 r. do stycznia 2022 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu TAURON Nowe Technologie S.A. (spółka w 100 proc. zależna od Emitenta), gdzie nadzorował strategiczne projekty dotyczące kogeneracji, odnawialnych źródeł energii oraz elektromobilności. Od listopada 2019 r. do września 2020 r. pełnił funkcję zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego. W latach 2015 – 2019 był senatorem Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. W latach 2008 – 2015 był związany z Najwyższą Izbą Kontroli, gdzie zajmował stanowisko głównego specjalisty kontroli państwowej. Od 2010 r. do 2014 r. sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Śląskiego IV kadencji. W okresie od 2008 r. do 2016 r. był asystentem w Instytucie Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Od 2006 r. do 2007 r. był I Wicewojewodą Śląskim.

Ponadto pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, asystenta politycznego Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, radnego miasta Częstochowa, rzecznika prasowego Wojewody Częstochowskiego oraz był dziennikarzem.