Dr Alicja Pawelec-Olesińska - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

ALICJA PAWELEC-OLESIŃSKA

Fundacja WWF Polska

Hydrobiolog, kierownik Zespołu Ochrony Ekosystemów Rzecznych Fundacji WWF Polska, gdzie zajmuje się programem reintrodukcji jesiotra ostronosego w Polsce, suszą oraz wpływem przekształceń rzek na środowisko i populacje ryb; ekspertka kampanii #UWażniNaSuszę realizowanej przez Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego; badaczka zachowań ryb i sposobów ich reagowania na zmiany zachodzące w środowisku; współzałożycielka i jedna z koordynatorek ruchu społecznego skupiającego naukowców z całej Polski zajmujących się ochroną przyrody z kilkunastu polskich uniwersytetów i instytutów PAN „Nauka dla Przyrody”.