KAROL WÓJCIK - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

KAROL WÓJCIK

Przewodniczący Rady Programowej Izby Branży Komunalnej, ekspert ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Prawnik, kierownik działu inwestycyjno-prawnego w jednej z wiodących  firm działających na warszawskim i okołowarszawskim rynku odbioru i zagospodarowania odpadów.

Przewodniczący Zespołu ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami w Radzie Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Uczestniczy także w pracach Zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami powołanego przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Uczestnik licznych wystąpień prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z gospodarką odpadami. Popularyzator wiedzy na ten temat podczas wykładów i prelekcji dla student i młodzieży szkolnej.

W latach 2002-2014 samorządowiec- radny w podwarszawskim Milanówku.

Interesuje się teoretycznymi i praktycznymi aspektami zmian w systemie gospodarki odpadami po 1.07.2013 r. w obszarze działania samorządu terytorialnego i przedsiębiorców z tej branży.