MARCIN MICHALSKI - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

MARCIN MICHALSKI

Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych PKO BP

Kieruje pracami zespołu finansowania projektów inwestycyjnych w PKO Banku Polskim, odpowiadając za finansowanie dłużne dla polskich klientów i międzynarodowych przedsiębiorstw działających w Polsce. Wśród zrealizowanych projektów znajdują się finansowania zielone i zrównoważone, zarówno w formie kredytów jak i obligacji, finansowania transformacji energetycznej, gospodarki obiegu zamkniętego, czy też projektów mających na celu ograniczenie śladu węglowego.

W latach 2009 – 2019 zatrudniony w polskim oddziale banku korporacyjnego i inwestycyjnego Societe Generale.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania, studiów MBA realizowanych przez Politechnikę Warszawską we współpracy z London Business School, HEC School of Management Paris i Norwegian School of Economics and Business Administration oraz studiów podyplomowych z zakresu wyceny spółek kapitałowych realizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i studiów podyplomowych Fintech realizowanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.