MATEUSZ KOWALSKI - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

MATEUSZ KOWALSKI

Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju PKO BP

Kieruje pracami zespołu, do którego zadań należą koordynowanie działań zapewniających zrównoważony i odpowiedzialny rozwój PKO Banku Polskiego i Grupy Kapitałowej Banku w zakresie ESG oraz wspieranie rozwoju oferty PKO Banku Polskiego w zakresie produktów na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie uzyskał tytuł magistra na kierunku prawo. Ukończył również studia podyplomowe „Akademia Spółek” oraz „Prawo i Ekonomia Rynku Kapitałowego” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.