REET ULM - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

REET ULM

Doradca ds. międzynarodowej polityki klimatycznej w Ministerstwie Środowiska

Obecnie koordynuje działania ministerstwa w dziedzinie międzynarodowej polityki klimatycznej i dyplomacji. Krajowy punkt kontaktowy do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). planowanie i rozwijanie krajowych systemów finansowania działań na rzecz klimatu w celu wsparcia krajów rozwijających się w walce ze zmianą klimatu i dostosowywaniu się do niej. Reprezentowanie stanowiska Estonii w OECD. Dziesięcioletnie doświadczenie w sektorze publicznym w opracowywaniu strategii i prawodawstwa w dziedzinie gospodarki wodnej, ograniczania ryzyka i odporności na zmiany klimatu. Współpraca z władzami publicznymi, zainteresowanymi stronami, organizacjami pozarządowymi. Negocjacje międzynarodowe i międzyinstytucjonalne podczas estońskiej prezydencji w Radzie UE oraz podczas negocjacji klimatycznych UNFCCC na konferencji COP26.