Sławomir Mazurek

Dyrektor Zarządzający, Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska.

Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie. Ukończył politologię i  Podyplomowe Międzyuczelniane Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych w SGGW i SGH.  Jest również absolwentem programu „Top Public Executive”, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i IESE Business School.

Dyrektor Zarządzający, Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska. Pierwsze doświadczenia zdobywał w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie pracował w Gabinecie Ministra. Następnie między innymi w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim pracując dla jednego z członków zarządu odpowiedzialnego za fundusze europejskie. Był członkiem polskiej delegacji na szczyt klimatyczny w Nairobi oraz Sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Yorku w 2007 roku. W latach 2015-2020 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Reprezentował Ministra Środowiska w Polskim Komitecie UNESCO, Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Radzie Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Zespole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej. Przewodniczył Polskiej Delegacji podczas COP 24 w Katowicach, UNEA-4 w Nairobi oraz COP UNCCD w New Dehli.

Członek Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski oraz Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju