Ponad 70% mniej CO2e w ciągu dekady - Grupa Żywiec o dążeniu do zeroemisyjności podczas szczytu TOGETAIR 2022 - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

Aktualności

Najważniejsze wydarzenia ekologiczne w Polsce

Ponad 70% mniej CO2e w ciągu dekady – Grupa Żywiec o dążeniu do zeroemisyjności podczas szczytu TOGETAIR 2022

Ponad 70% mniej CO2e w ciągu dekady – Grupa Żywiec o dążeniu do zeroemisyjności podczas szczytu TOGETAIR 2022


Eliminacja emisji CO2e w produkcji, to ambicja Grupy Żywiec na najbliższą dekadę. Mimo że od 2011 roku firma ograniczyła emisje o ponad 70 proc., osiągnięcie zeroemisyjności to duże wyzwanie. O tym, jak biznes może sobie z tym poradzić w partnerstwie z dostawcami, klientami, samorządami i organizacjami samorządowymi, dyskutowały podczas Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR, członkinie zarządu firmy: Karolina Tarnawska, dyrektor ds. zakupów oraz Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych.

Grupa Żywiec już po raz drugi była partnerem jednej z największych konferencji poświęconych zmianom klimatu w Polsce – TOGETAIR 2022. Firma od lat aktywnie angażuje się w działania na rzecz ograniczenia wpływu na środowisko, a w tym roku wdrożyła nowe cele w ramach strategii „Warzymy Lepszy Świat”. W lutym, jako jedna z pierwszych spółek giełdowych w Polsce – opublikowała też raport z działalności w zakresie ESG za 2021 rok przygotowany zgodnie z nowymi regulacjami dotyczącymi raportowania taksonomii.

Niższe emisje, więcej zrównoważonych surowców

Grupa Żywiec, pomimo wciąż trwającej pandemii, nie ustaje w dążeniu do minimalizowania swojego wpływu na środowisko. W 2021 roku emisje CO2e1 firmy w zakresie Scope 1 i Scope 2 w produkcji piwa, spadły o 30 proc., co stanowi równowartość ok. 14,5 tony CO2e. Co więcej, 40 proc. całej energii2 (w tym 100% energii elektrycznej) wykorzystywanej przez firmę pochodziło ze źródeł odnawialnych. Grupa stopniowo zwiększa także udział surowców pochodzących z upraw zrównoważonych w procesach produkcyjnych. Ubiegłoroczny wynik w tym obszarze to 27 proc., co stanowi wzrost o 54 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Siła tkwi w różnorodności

Poza szeroko zakrojonymi działaniami na rzecz środowiska, firma przykłada dużą wagę do kwestii pracowniczych, społecznych oraz tych związanych z odpowiedzialną konsumpcją. W 2021 roku ponad 30 proc. zespołu zarządzającego Grupy stanowiły kobiety, a wszyscy liderzy w organizacji mieli możliwość udziału w specjalnym szkoleniu z praktyk włączania i różnorodności. Jednocześnie firma niezmiennie promuje odpowiedzialne postawy w konsumpcji alkoholu. Marka Heineken ponownie przeznaczyła 10 proc. swojego budżetu reklamowego na kampanię o tematyce zrównoważonej konsumpcji, a Grupa Żywiec rozszerzyła swoją ofertę piw bezalkoholowych na wszystkie duże marki w portfolio, aby konsumenci zawsze i wszędzie mieli szansę wyboru.

Nowe cele na nową dekadę

W ciągu ostatniego dziesięciolecia Grupa Żywiec dokonała wielu zmian w celu ograniczenia swojego wpływu na środowisko naturalne oraz wspierania rozwoju polskiego społeczeństwa. W perspektywie ostatnich dziesięciu lat (od 2011 roku), firma ograniczyła emisje CO2e3 o 71 proc. Ograniczyła też łączne zużycie wody o 5 proc., co dziś czyni Grupę Żywiec jednym z najbardziej efektywnych producentów piwa w Grupie Heineken. Dzięki wdrożeniu zasad gospodarki w obiegu zamkniętym, w 2021 roku firma nie wyprodukowała żadnych odpadów przeznaczonych na wysypiska śmieci, podczas gdy jeszcze dekadę temu było to ponad 300 ton. Wreszcie, za sprawą innowacji oraz nowoczesnego projektowania opakowań – opartego na cieńszych butelkach szklanych oraz puszkach, a także mniejszych etykietach – znacząco ograniczyła swój wpływ środowiskowy.

Dostrzegając rosnące potrzeby w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, Grupa Żywiec postanowiła podnieść poprzeczkę i ogłosiła nowe cele zrównoważonego rozwoju na 2030 rok. W ramach zaktualizowanej strategii „Warzymy Lepszy Świat”, firma skoncentruje swoje wysiłki na trzech obszarach: środowisku, społeczeństwie oraz odpowiedzialnej konsumpcji. Wśród kluczowych celów firmy jest osiągnięcie zerowej emisji netto w produkcji do 2030 roku oraz osiągnięcia neutralności węglowej w całym łańcuchu wartości do 2040 roku.

————————–

Kontakt dla mediów:

 Magdalena BrzezińskaDyrektor ds. korporacyjnych Grupa Żywiec S.A.t: +48 22 537 64 00e-mail: magdalena.brzezinska@grupazywiec.pl

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce oraz lider w innowacyjnych segmentach piwa. Firma warzy piwo w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Warka, Browarze Leżajsk, Browarze Elbląg oraz Browarze Namysłów. Do najsilniejszych marek spółki obok Żywca należą Heineken, Desperados, Namysłów, Warka i Tatra. Ważną część oferty Grupy Żywiec stanowią piwa regionalne: Królewskie, Leżajsk, Specjal. Firma powiązana jest z Grupą HEINEKEN. Więcej informacji o firmie: www.grupazywiec.pl.

1 Ekwiwalent emisji CO2.

2 Dotyczy energii elektrycznej i termalnej.

3 Emisje CO2e Scope 1 i Scope 2.