JAKĄ WYSOKĄ CENĘ ZAPŁACIMY ZA ŚMIECI? - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

Aktualności

Najważniejsze wydarzenia ekologiczne w Polsce

JAKĄ WYSOKĄ CENĘ ZAPŁACIMY ZA ŚMIECI?

JAKĄ WYSOKĄ CENĘ ZAPŁACIMY ZA ŚMIECI?


Gospodarka odpadami jest jednym z kluczowych problemów środowiskowych, z którym boryka się nie tylko
Polska, ale cała Europa. Na pierwszej debacie podczas IV edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR, zaproszeni
goście dyskutowali o tym, czy wciąż możemy spodziewać się wyższych kosztów związanych z wywozem śmieci
oraz jak zwiększyć efektywność gospodarki odpadami bez nadmiernego obciążania obywateli.


Krzysztof Baczyński, Prezes Zarządu EKO-PAK, podczas dyskusji zwrócił uwagę na to, że w tej kadencji zarówno
Komisja jak i Parlament Europejski raczej wyczerpali już swoje pomysły legislacyjne. Niemniej jednak, według
niego, Polska ma przed sobą duże wyzwanie legislacyjne, ponieważ na przestrzeni tej kadencji mieliśmy do
czynienia z rewolucją odpadową. Dodał także, że musimy pamiętać, że to co już zostało uchwalone, jest tak
obszerne, że długo będziemy to jako państwo wdrażać.


Mariusz Dzikuć, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Fortum Power and Heat Polska, podkreślił, że polityka
gospodarki odpadami powinna skupiać się na zwiększaniu efektywności i redukcji ilości odpadów. Zdaniem
Dzikucia, każdy kto produkuje odpady, powinien być odpowiedzialny za ich zagospodarowanie. Zapytany o
wprowadzenie systemu kaucyjnego, stwierdził, że jest to dobry pomysł, ale musi być on dobrze przemyślany i
zrealizowany.


Damian Kołakowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Środowiska w GZM, podkreślił, że
ważne jest, aby inwestować w infrastrukturę, która pozwoli na skuteczne zagospodarowanie odpadów.
Jednocześnie podkreślił, że kluczową kwestią jest edukacja społeczeństwa, która pozwoli na zmianę postaw i
nawyków związanych z produkcją i zagospodarowaniem odpadów.


Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Rekopol, podkreślił, że problemem nie jest sama gospodarka odpadami, ale
brak koordynacji i komunikacji między różnymi podmiotami, którzy są zaangażowani w ten proces. W jego
opinii, ważne jest, aby wdrożyć system, który umożliwi zintegrowane zarządzanie odpadami.
Implementacja dyrektyw unijnych dotyczących gospodarki odpadami to temat, który wzbudza wiele
kontrowersji i zainteresowania. Wśród ekspertów pojawiają się różne opinie dotyczące wpływu nowych
przepisów na rynek. Jakub Tyczkowski, ekspert ds. gospodarki odpadami, podkreśla, że koszty związane z
gospodarką odpadami rosną, ale jednocześnie coraz więcej chcemy zbierać i sortować. Tyczkowski uważa, że w
dłuższej perspektywie czasu będzie to jednak korzystne dla całej gospodarki, ponieważ będziemy
wykorzystywać surowce, które dziś są marnowane, a musimy używać surowców pierwotnych.
Marek Lachowicz zwraca uwagę na problem reform, które mogą szkodzić państwom i regionom. Damian
Kołakowski, reprezentujący Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, podkreśla, że gospodarka odpadami na
Górnym Śląsku i Zagłębiu jest szczególnie skomplikowana i że wdrażanie dyrektyw będzie wymagało czasu. Z
kolei Urszula Pawlak, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń
Zintegrowanych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – zauważa, że pierwsze kroki w zakresie
gospodarki odpadami powinny być podjęte na poziomie ustawodawstwa.


Urszula Pawlak uważa, że konieczne są przepisy, które będą regulowały, co można z czego robić, jakie mogą być
tworzone opakowania, a także gdzie należy je wyrzucać. Według niej, wówczas cały system gospodarki
odpadami zyska na efektywności. Pawlak podkreśla również konieczność odpowiedniej segregacji i
wykorzystania odpowiednich materiałów.


Mariusz Dzikuć zwraca uwagę na to, że odpady są najtańszym źródłem energii, a spalanie odpadów jest
efektywnym sposobem na ich przetwarzanie. Dzikuć zauważa, że wszelkie dane dotyczące kosztów ciepła
pochodzącego ze spalania odpadów są ogólnodostępne, co umożliwia porównanie kosztów z tradycyjnymi
metodami pozyskiwania ciepła.
Podsumowując, implementacja dyrektyw unijnych w zakresie gospodarki odpadami budzi wiele pytań i
wątpliwości. Jednakże, w opinii ekspertów, jest to krok w dobrą stronę, który w dłuższej perspektywie czasu
przyniesie korzyści dla całej gospodarki.


Dwa dni wypełnione spotkaniami, ponad trzydzieści debat, dyskusje przy okrągłych stołach, motywujące power speeche, dziesiątki polskich i zagranicznych ekspertów – tak przedstawia się największe wydarzenie ekologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej – Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2023. Wydarzenie odbywa się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 20-21 kwietnia.  TOGETAIR 2023 otrzymał prestiżowe patronaty od polskich i zagranicznych instytucji, w tym od przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Roberty Metsoli, oraz od Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego.

Pełna agenda wydarzenia wraz z panelistami dostępna jest na stronie: https://togetair.eu/agenda/

Obserwuj i oglądaj TOGETAIR 2023: Facebook Instagram Twitter LinkedIn YouTube Money.pl

Kontakt dla mediów: media@togetair.eu

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI –  TOGETAIR 2023!

PARTNER STRATEGICZNY: PKN ORLEN PARTNER GŁÓWNY: Bank Gospodarstwa Krajowego, 3W
GŁÓWNY PARTNER ŚRODOWISKOWO- KLIMATYCZNY:  Lasy Państwowe
PARTNER ENERGETYCZNY: Tauron
PATRONATY INSTYTUCJI EUROPEJSKICH: Komisja Europejska przedstawicielstwo w Polsce, Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego.
HONOROWY PATRONAT UCZELNI: Uniwersytet Warszawski
HONOROWY PATRONAT: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
PATRONATY MINISTERSTW: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
PARTNERZY EKO+: McDonald’s, Stena Recycling
PARTNER EKO: Robert Bosch, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Saint-Gobain, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Fortum, PGE, Danone, Sieć Badawcza Łukasiewicz,  VELUX Polska
PARTNERZY: Rekopol, EKO-PAK, Federacja Konsumentów, Bank Ochrony Środowiska, PKO Bank Polski, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy,  ERGO- Hestia, Medicover, Ekoenergetyka, PIOIRO, Izba Branży Komunalnej, Clochee, Polski Związek Firm Deweloperskich, Górażdże, Xylem, Green Office Ecologic,  Daily Fruits, Assay Management, ZMPD-Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, KIKE-Krajowa Izba Klastrów Energii, Polska Rada Pelletu,  DPD, Giełda Papierów Wartościowych,  Grupa LUX MED, LPP, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
PATRONAT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW: Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Pomorskie,  Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie
PATRONATY I PARTNERZY MERYTORYCZNI:  KONGRES ESG – POLSKA MOC BIZNESU,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rzecznik MŚP – Małych i Średnich Przedsiębiorców, Polskie Regiony – Związek Województw RP,  Związek Gmin Wiejskich, Business Center Club, Francusko-Polska Izba Gospodarcza CCIFP, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, Urząd Regulacji Energetyki, Polski Alarm Smogowy, Fundacja Republikańska, H&M, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności – PIME, Rolnictwo Zrównoważone, PSME
Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Fundacja Fair Trade Polska, Columbus, Centralny Port Komunikacyjny
PATRONATY UCZELNI WYŻSZYCH: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,  Polska Akademia Nauk, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski
PARTNER MIĘDZYNARODOWY: UN Global Compact Network Poland
PATRONATY MEDIALNE: WP.pl, Money.pl, Interia, Zielona Interia, Polsat News, Rzeczpospolita, Polskie Radio, Audytorium 17,  Polska Press, PAP, Forbes, Dziennika Gazeta Prawna, Biznes 24, Wysokie Napięcie, Teraz Środowisko, Audytorium17, Energetyka24.pl, Comparic.pl, Klub Integracji Europejskiej, EcoEkonomia, ESGinfo.pl, reach4.biz, magazyn Raport Kolejowy i Raport Tramwajowy, Magazyn Inżynier Budownictwa, Eciepło.pl, Magazyn Business HUB, SmartMe, Magazyn Przedsiębiorcy, EkoRynek, Siła Nauki, SmogLab, Świat OZE, EkoNatura, Biznes i Ekologia, Business Magazine
GŁÓWNY PARTNER REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ: Clear Channel