Samodzielność energetyczna obywateli i przedsiębiorców – OZE i magazyny energii. - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
 • English

Aktualności

Najważniejsze wydarzenia ekologiczne w Polsce

Samodzielność energetyczna obywateli i przedsiębiorców – OZE i magazyny energii.

Samodzielność energetyczna obywateli i przedsiębiorców – OZE i magazyny energii.


Samodzielność energetyczna obywateli i przedsiębiorców w Polsce to temat bardzo aktualny i istotny. W
ostatnich latach obserwujemy rewolucję fotowoltaiczną oraz rozwój innych odnawialnych źródeł energii,
które przyspieszają transformację energetyczną w kraju. Jednakże, nadal istnieją pewne ograniczenia, które
utrudniają rozwój OZE, a jednym z najpoważniejszych jest problem ograniczeń sieciowych.
Jak podkreślił Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego, samodzielność energetyczną można rozpatrywać
na różnych poziomach, od indywidualnego poziomu właściciela domu, po poziom samorządu czy państwa. W
przypadku właściciela domu, jest on najbardziej samodzielny, ponieważ może nie tylko korzystać z sieci, ale
również produkować energię dla siebie. Z kolei dzięki klastrom energetycznym, gminy mogą osiągnąć
względną samodzielność energetyczną.
Adam Abramowicz, Minister, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, zaznaczył, że przedsiębiorcy również
dążą do samodzielności energetycznej, ale na razie nie udało się jej osiągnąć ani w Polsce, ani w Europie.
Kluczowe w tym przypadku będą magazyny energii, które mogą zapewnić niezależność i uzupełnić źródła
energii. Jednak, jak zauważył, firmy często gubią się w gąszczu przepisów i przeszkadza im to w założeniu
własnych źródeł energii.
W tym kontekście, ważne jest, aby rząd polski podjął działania, które ułatwią rozwój OZE oraz umożliwią
przedsiębiorcom i obywatelom decydowanie o swoich źródłach energii. Jak zwrócił uwagę Krzysztof
Kochanowski, wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny PIME, w Polsce istnieją jeszcze pewne przeszkody, ale
należy zauważyć, że jest to proces stopniowy i wymaga czasu.
Czy przyszłością jest energetyka wyspowa, z milionami odciętych od sieci mikro-elektrowni na dachach i
podwórkach? To pytanie, które nasuwa się samoistnie. Jak zauważył Piotr Siergiej, „energetyka wyspowa może
być przyszłością, ale raczej w przypadku odnawialnych źródeł energii, które mają niską moc.
Adam Abramowicz zwrócił uwagę na fakt, że kluczowym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie
samodzielności energetycznej przedsiębiorców i obywateli są magazyny energii. Dzięki nim można
przechowywać energię elektryczną wyprodukowaną przez OZE i wykorzystywać ją wtedy, gdy źródła OZE nie są
w stanie dostarczyć wystarczającej ilości energii.
Jednak obecnie przepisy regulujące zakładanie instalacji fotowoltaicznych czy wiatrowych są skomplikowane i
utrudniają rozwój OZE. Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny PIME, zwrócił uwagę
na problem ograniczeń sieciowych, które są najpoważniejszym ograniczeniem rozwoju OZE:
Największym problemem w rozwijaniu OZE są ograniczenia sieciowe. Jeśli w danym miejscu jest już dużo
instalacji fotowoltaicznych czy wiatrowych, to operator sieci nie jest w stanie przyjąć kolejnych. Potrzebne są
więc inwestycje w rozwój sieci, ale też w magazyny energii, które pozwolą na zmagazynowanie energii
wytwarzanej w okresach nadwyżki i wykorzystanie jej w okresach deficytu.
Transformacja energetyczna to proces, który w Polsce odbywa się powoli. Wciąż mamy do czynienia z
systemem energetycznym, który został stworzony w latach 60. XX wieku i opiera się na centralnym zarządzaniu
oraz jednym operatorze zarządzającym sieciami przesyłowymi. Jednak wraz z pojawieniem się energetyki
rozproszonej, takiej jak wiatraki czy fotowoltaika, system ten przestaje być wystarczający. Jak powiedział
Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny PIME, „obywatele zyskali możliwość
produkowania energii we własnym zakresie. Za tymi nowinkami podążyła międzynarodowa legislacja. Przepisy
europejskie, które regulują energetykę rozproszoną, są wdrażane również w Polsce, ale bardzo powoli”.
Problemem obecnego systemu energetycznego jest jego scentralizowanie, które powoduje brak przejrzystości
w zarządzaniu i nierówności w dostępie do energii. Jak zauważył Kochanowski, „system energetyczny musi się
zmienić: należy go zdecentralizować i wydzielić spółki dystrybucyjne, które aktualnie nadal należą do aktywów
wielkich koncernów energetycznych. Operatorzy muszą być bardziej transparentni, aby każdy miał równe
prawa jeżeli chodzi o dostępność mocy przyłączeniowej”.

Podobnego zdania jest Piotr Siergiej, który zwraca uwagę na bariery, jakie napotyka sektor energetyczny w
procesie transformacji. Jak powiedział, „To nie jest sektor, który jest otwarty na zmiany. Widzimy jakieś drobne
modyfikacje, ale są one niewystarczające. Może potrzebna jest zmiana filozofii myślenia o tym, czemu ma
służyć system energetyczny w kraju – czy zarabianiu pieniędzy, czy może temu, żeby obywatelom żyło się
lepiej”. Siergiej wskazuje na potrzebę zmiany myślenia na najwyższym szczeblu, aby energetyka mogła stać się
służbą dla obywateli, a nie tylko biznesem.
Jednak Kochanowski polemizuje z tym podejściem, zauważając, że już kiedyś funkcjonowaliśmy w takim
systemie, w którym energetyka ponosiła koszty, aby ciągnąć linie do odległych wsi. Dziś dzięki rozproszonym
źródłom energii takie inwestycje stają się nieopłacalne. Jak powiedział, „obecnie w takiej wsi bardziej opłaca się
utworzyć własne źródło energii, niż doprowadzać do niej linię energetyczną.
Zdaniem Piotra Siergieja, transformacja energetyczna w Polsce jest konieczna nie tylko ze względu na
oczekiwania odbiorców, ale również z powodów ekologicznych. Jak zaznaczył:
Nie jesteśmy w stanie dłużej tak eksploatować węgla, jak robimy to obecnie. Nasi sąsiedzi – Niemcy i Czechy –
już dawno postawiły na transformację energetyczną i odchodzą od węgla. Dla nas, jako kraju z dużymi zasobami
energii wiatrowej i słonecznej, nie ma innej opcji jak przejście na czyste źródła energii.
Niezależnie od tego, jakie będą przyszłe decyzje dotyczące transformacji energetycznej w Polsce, fakt pozostaje

 • zmiany są potrzebne i konieczne. Jak zauważył Krzysztof Kochanowski, w obecnej sytuacji system
  energetyczny w kraju jest przestarzały i nieadekwatny do potrzeb. Wymaga on zdecentralizowania, a spółki
  dystrybucyjne powinny zostać wydzielone. Operatorzy muszą być bardziej transparentni, a system centralny
  powinien pełnić rolę backupu.
  Niewątpliwie, transformacja energetyczna będzie wymagała czasu, nakładów finansowych oraz zmiany sposobu
  myślenia. Jednak, jak podkreślił Piotr Siergiej, jest to konieczne dla przyszłości naszego kraju i naszej planety:
  Musimy być świadomi, że przyszłość naszej planety zależy od nas. To my decydujemy o tym, jakiego świata
  chcemy dla naszych dzieci i wnuków. Przejście na czyste źródła energii jest nieuniknione, ale zależy od nas, jak
  szybko i skutecznie to zrobimy.

Dwa dni wypełnione spotkaniami, ponad trzydzieści debat, dyskusje przy okrągłych stołach, motywujące power speeche, dziesiątki polskich i zagranicznych ekspertów – tak przedstawia się największe wydarzenie ekologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej – Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2023. Wydarzenie odbywa się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 20-21 kwietnia.  TOGETAIR 2023 otrzymał prestiżowe patronaty od polskich i zagranicznych instytucji, w tym od przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Roberty Metsoli, oraz od Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego.

Pełna agenda wydarzenia wraz z panelistami dostępna jest na stronie: https://togetair.eu/agenda/

Obserwuj i oglądaj TOGETAIR 2023: Facebook Instagram Twitter LinkedIn YouTube Money.pl

Kontakt dla mediów: media@togetair.eu

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI –  TOGETAIR 2023!

PARTNER STRATEGICZNY: PKN ORLEN PARTNER GŁÓWNY: Bank Gospodarstwa Krajowego, 3W
GŁÓWNY PARTNER ŚRODOWISKOWO- KLIMATYCZNY:  Lasy Państwowe
PARTNER ENERGETYCZNY: Tauron
PATRONATY INSTYTUCJI EUROPEJSKICH: Komisja Europejska przedstawicielstwo w Polsce, Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego.
HONOROWY PATRONAT UCZELNI: Uniwersytet Warszawski
HONOROWY PATRONAT: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
PATRONATY MINISTERSTW: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
PARTNERZY EKO+: McDonald’s, Stena Recycling
PARTNER EKO: Robert Bosch, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Saint-Gobain, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Fortum, PGE, Danone, Sieć Badawcza Łukasiewicz,  VELUX Polska
PARTNERZY: Rekopol, EKO-PAK, Federacja Konsumentów, Bank Ochrony Środowiska, PKO Bank Polski, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy,  ERGO- Hestia, Medicover, Ekoenergetyka, PIOIRO, Izba Branży Komunalnej, Clochee, Polski Związek Firm Deweloperskich, Górażdże, Xylem, Green Office Ecologic,  Daily Fruits, Assay Management, ZMPD-Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, KIKE-Krajowa Izba Klastrów Energii, Polska Rada Pelletu,  DPD, Giełda Papierów Wartościowych,  Grupa LUX MED, LPP, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
PATRONAT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW: Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Pomorskie,  Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie
PATRONATY I PARTNERZY MERYTORYCZNI:  KONGRES ESG – POLSKA MOC BIZNESU,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rzecznik MŚP – Małych i Średnich Przedsiębiorców, Polskie Regiony – Związek Województw RP,  Związek Gmin Wiejskich, Business Center Club, Francusko-Polska Izba Gospodarcza CCIFP, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, Urząd Regulacji Energetyki, Polski Alarm Smogowy, Fundacja Republikańska, H&M, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności – PIME, Rolnictwo Zrównoważone, PSME
Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Fundacja Fair Trade Polska, Columbus, Centralny Port Komunikacyjny
PATRONATY UCZELNI WYŻSZYCH: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,  Polska Akademia Nauk, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski
PARTNER MIĘDZYNARODOWY: UN Global Compact Network Poland
PATRONATY MEDIALNE: WP.pl, Money.pl, Interia, Zielona Interia, Polsat News, Rzeczpospolita, Polskie Radio, Audytorium 17,  Polska Press, PAP, Forbes, Dziennika Gazeta Prawna, Biznes 24, Wysokie Napięcie, Teraz Środowisko, Audytorium17, Energetyka24.pl, Comparic.pl, Klub Integracji Europejskiej, EcoEkonomia, ESGinfo.pl, reach4.biz, magazyn Raport Kolejowy i Raport Tramwajowy, Magazyn Inżynier Budownictwa, Eciepło.pl, Magazyn Business HUB, SmartMe, Magazyn Przedsiębiorcy, EkoRynek, Siła Nauki, SmogLab, Świat OZE, EkoNatura, Biznes i Ekologia, Business Magazine
GŁÓWNY PARTNER REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ: Clear Channel