TERENY INWESTYCYJNE I BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024
Przejdź do treści
  • English

Aktualności

Najważniejsze wydarzenia ekologiczne w Polsce

TERENY INWESTYCYJNE I BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY

TERENY INWESTYCYJNE I BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY


Rozwój gospodarczy wymaga rozwoju i dostępności infrastruktury. Coraz więcej terenów inwestycyjnych to
szansa dla lokalnych społeczności i biznesów. Czy władze państwowe i samorządowe właściwie odpowiadają
na zapotrzebowanie? Czy zbliżająca się recesja gospodarcza utrudni procesy przygotowywania terenów pod
inwestycje? Jakie przeszkody stoją przed dostawcami infrastruktury: branżą utilities, telekomunikacją,
energetyką? Na temat zachowania równowagi między dostępnością infrastruktury a ochroną środowiska
rozmawiali z Agatą Śmieją, Prezes Fundacji Czyste Powietrze: Magdalena Kapuścińska, zastępcą dyrektora
generalnego ds. Nieruchomości i Zamówień Lasy Państwowe, Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Dariusz Sobków, ambasador RP przy Unii Europejskiej. Debata
odbyła się podczas IV Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2023.


Polska jest jednym z największych potentatów w dziedzinie zielonej energii w Europie, co wynika z działań
podejmowanych przez rząd i inwestycji w sieci przesyłowe, dystrybucyjne i magazyny energii. Takie wnioski
płyną z debaty, która odbyła się w Warszawie z udziałem kluczowych przedstawicieli branży OZE i rządu.
Według Ireneusza Zyski, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, ważność inwestycji w OZE
zmieniła się w ciągu ostatnich trzech lat. „Jeszcze trzy lata temu na to pytanie odpowiedziałbym: najważniejsza
jest budowa źródeł wytwórczych. Farm fotowoltaicznych, biogazowni, geotermii itd. Dziś na to pytanie
odpowiadam: najważniejsze są inwestycje w sieci przesyłowe, dystrybucyjne i magazyny energii” – powiedział.
Zyska podkreślił również, że Polska w ciągu ostatnich trzech lat zwiększyła moc pozyskiwania energii z OZE
ponad trzykrotnie, a obecnie rozbudowuje sieci przesyłowe. „Teraz czas na sieci dystrybucyjne i przesyłowe,
głównie w aglomeracjach miejskich. Sieci te muszą być tak zaprojektowane, aby energia mogła być przesyłana
w dwóch kierunkach, aby umożliwić handel między prosumentami” – powiedział.


Drugim ważnym obszarem dla Polski są magazyny energii, które umożliwią stabilizację systemu. „Pozwolą one
na akumulację energii z OZE i wpuszczanie jej do systemu w razie spadku napięcia” – powiedział Zyska. Polska
rząd obecnie przeznacza aż 52 mld. zł na rozbudowę sieci przesyłowej, a w kolejnych latach będzie to ponad
100 mld. zł.


Zdaniem przedstawicieli rządu, Polska może stać się spichlerzem energetycznym Europy dzięki swojemu
potencjałowi wodorowemu. „Mamy do tego wielki potencjał. W wielu miejscach w Polsce mamy warunki do
budowy magazynów wodoru, który będzie ekwiwalentem energii elektrycznej dzięki uruchomieniu
wielkoskalowych ogniw energetycznych” – powiedział przedstawiciel rządu.
Dodatkowo, eksperci z Hydrogen Europe umieścili Polskę na trzecim miejscu listy państw o największym
„potencjale wodorowym”. „Powstają doliny wodorowe, czyli konsorcja wielkich firm, takich jak PKN Orlen,
Tauron. Do tego dochodzą najlepsze polskie uczelnie, instytucje badawcze, administracja rządowa i
samorządowa. Eksperci z Hydrogen Europe umieścili nas na trzecim miejscu listy państw o największym
“potencjale wodorowym”.


ROLA LASÓW W POLITYCE KLIMATYCZNEJ
Polska, jako kraj o bogatych zasobach leśnych, ma tutaj szczególną odpowiedzialność. Magdalena Kapuścińska,
zastępca Dyrektora Generalnego ds. Nieruchomości i Zamówień, podkreśla, że Lasy Państwowe w Polsce
stanowią ok. ⅓ terenu kraju i ich utrzymanie w dobrym stanie jest kluczowe dla zachowania równowagi
ekologicznej. W ciągu ostatnich 10 lat, tylko niewielka część lasów została przeznaczona pod działania
infrastrukturalne, a w ostatnim roku skupiono się na skupowaniu terenów rolnych, aby przyspieszyć proces
zalesiania.
Jednakże, jak podkreśla Dariusz Sobków, ambasador RP przy Unii Europejskiej, utrzymanie lasów nie powinno
być traktowane jako cel sam w sobie. Wobec rosnących potrzeb energetycznych i infrastrukturalnych, należy
zachować elastyczność i równowagę w polityce, by chronić zarówno środowisko, jak i interesy gospodarcze.
Ambasador zauważa, że państwo, które traci swoje lasy, traci również swoją wiaręgodność i dbałość o własne
bezpieczeństwo. Z drugiej strony, rozwój infrastruktury jest nieunikniony i konieczny, dlatego trzeba szukać
alternatywnych źródeł energii, takich jak geotermia, która zapewnia wiele korzyści bez szkody dla przyrody.

W obliczu nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą dyplomacja klimatyczna, politycy mają przed sobą wiele
trudnych decyzji do podjęcia. Wprowadzenie nowych technologii i wypracowanie elastycznej polityki to
wyzwanie, które należy podjąć z determinacją i wiedzą. Lasy, jako ważny element polityki klimatycznej,
stanowią nie tylko naturalną barierę dla zmian klimatycznych, ale również źródło cennych surowców i ochrony
dla zwierząt i roślinności. Polityka zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska jest konieczna, by zapewnić
przyszłość dla naszej planety i dla przyszłych pokoleń.


INWESTOWANIE LASY PAŃSTWOWE
Lasy stanowią jedno z najcenniejszych dóbr naszego kraju, zarówno ze względu na ich znaczenie dla
środowiska, jak i dla gospodarki. Dlatego też Lasom Państwowym przyświecają dwa cele – dbałość o lasy oraz
prowadzenie efektywnej gospodarki leśnej.
Jednym z kluczowych działań Lasów Państwowych jest intensyfikacja działań umożliwiających sadzenie nowych
drzew oraz dbanie o to, aby ich głos był słyszalny w dialogu dotyczącym różnych inwestycji, takich jak drogi czy
linie energetyczne. Jak podkreśla Magdalena Kapuścińska, „Każda inwestycja, która wspiera nasz rozwój
gospodarczy, jest również inwestycją Lasów Państwowych poprzez fakt, że administrujemy ⅓ gruntów państwa.
Każda taka inwestycja jest bardzo ważna. Konsultujemy każdą z nich po to, aby była udana i aby zaoszczędzić
zasoby leśne.”
Dariusz Sobków z kolei podkreśla, że Lasy Państwowe to ponad 25 tys. pracowników, 2,5 % PKB i cały przemysł
drzewny, skupiający również firmy związane z przetwórstwem drewna. Jest to ogromna struktura, która składa
się z 429 nadleśnictw i 100-letniej tradycji dorobku wielu pokoleń leśników. „Stoją przed nami potężne
wyzwania, ale statystyki pokazują, że stajemy na wysokości zadania. Nieustannie zwiększamy lesistość,
prowadzimy modelową gospodarkę leśną. Dbamy o to, by były możliwe inwestycje infrastrukturalne.
Chcielibyśmy utrzymać ten stan rzeczy” – mówi Sobków.
Jak zwrócił uwagę Ambasador, kwestia ochrony środowiska jest elementem bezpieczeństwa narodowego.
Mamy ogromny areał lasów, których nie sprywatyzowano, tak jak w innych krajach. Na Litwie czy w Belgii około
połowa lasów jest w rękach prywatnych, co niesie ze sobą ryzyko braku kontroli nad tymi terenami. Ponad 100
tys. ludzi, poza leśnikami, utrzymuje się z lasów, co pokazuje ich ogromne znaczenie dla całego społeczeństwa.
Andrzej Sobków podkreślił, że jednym z najważniejszych zadań Lasów Państwowych jest zrównoważony rozwój
lasów, czyli taki, który uwzględnia potrzeby środowiska, ale jednocześnie pozwala na wykorzystanie zasobów
leśnych w sposób gospodarczy.
Jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli Lasów Państwowych, ich rola jest niezwykle ważna dla ochrony
środowiska i realizacji celów gospodarczych. Dzięki temu, że administrują 1/3 gruntów państwa, mają wpływ na
wiele inwestycji infrastrukturalnych, ale jednocześnie dbają o zrównoważony rozwój lasów. Warto zauważyć, że
ich działania przyczyniają się nie tylko do ochrony środowiska, ale także do tworzenia miejsc pracy oraz do
rozwoju przemysłu drzewnego.


Dwa dni wypełnione spotkaniami, ponad trzydzieści debat, dyskusje przy okrągłych stołach, motywujące power speeche, dziesiątki polskich i zagranicznych ekspertów – tak przedstawia się największe wydarzenie ekologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej – Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2023. Wydarzenie odbywa się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 20-21 kwietnia.  TOGETAIR 2023 otrzymał prestiżowe patronaty od polskich i zagranicznych instytucji, w tym od przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Roberty Metsoli, oraz od Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego.

Pełna agenda wydarzenia wraz z panelistami dostępna jest na stronie: https://togetair.eu/agenda/

Obserwuj i oglądaj TOGETAIR 2023: Facebook Instagram Twitter LinkedIn YouTube Money.pl

Kontakt dla mediów: media@togetair.eu

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI –  TOGETAIR 2023!

PARTNER STRATEGICZNY: PKN ORLEN PARTNER GŁÓWNY: Bank Gospodarstwa Krajowego, 3W
GŁÓWNY PARTNER ŚRODOWISKOWO- KLIMATYCZNY:  Lasy Państwowe
PARTNER ENERGETYCZNY: Tauron
PATRONATY INSTYTUCJI EUROPEJSKICH: Komisja Europejska przedstawicielstwo w Polsce, Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego.
HONOROWY PATRONAT UCZELNI: Uniwersytet Warszawski
HONOROWY PATRONAT: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
PATRONATY MINISTERSTW: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
PARTNERZY EKO+: McDonald’s, Stena Recycling
PARTNER EKO: Robert Bosch, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Saint-Gobain, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Fortum, PGE, Danone, Sieć Badawcza Łukasiewicz,  VELUX Polska
PARTNERZY: Rekopol, EKO-PAK, Federacja Konsumentów, Bank Ochrony Środowiska, PKO Bank Polski, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy,  ERGO- Hestia, Medicover, Ekoenergetyka, PIOIRO, Izba Branży Komunalnej, Clochee, Polski Związek Firm Deweloperskich, Górażdże, Xylem, Green Office Ecologic,  Daily Fruits, Assay Management, ZMPD-Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, KIKE-Krajowa Izba Klastrów Energii, Polska Rada Pelletu,  DPD, Giełda Papierów Wartościowych,  Grupa LUX MED, LPP, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
PATRONAT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW: Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Pomorskie,  Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie
PATRONATY I PARTNERZY MERYTORYCZNI:  KONGRES ESG – POLSKA MOC BIZNESU,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rzecznik MŚP – Małych i Średnich Przedsiębiorców, Polskie Regiony – Związek Województw RP,  Związek Gmin Wiejskich, Business Center Club, Francusko-Polska Izba Gospodarcza CCIFP, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, Urząd Regulacji Energetyki, Polski Alarm Smogowy, Fundacja Republikańska, H&M, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności – PIME, Rolnictwo Zrównoważone, PSME
Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Fundacja Fair Trade Polska, Columbus, Centralny Port Komunikacyjny
PATRONATY UCZELNI WYŻSZYCH: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,  Polska Akademia Nauk, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski
PARTNER MIĘDZYNARODOWY: UN Global Compact Network Poland
PATRONATY MEDIALNE: WP.pl, Money.pl, Interia, Zielona Interia, Polsat News, Rzeczpospolita, Polskie Radio, Audytorium 17,  Polska Press, PAP, Forbes, Dziennika Gazeta Prawna, Biznes 24, Wysokie Napięcie, Teraz Środowisko, Audytorium17, Energetyka24.pl, Comparic.pl, Klub Integracji Europejskiej, EcoEkonomia, ESGinfo.pl, reach4.biz, magazyn Raport Kolejowy i Raport Tramwajowy, Magazyn Inżynier Budownictwa, Eciepło.pl, Magazyn Business HUB, SmartMe, Magazyn Przedsiębiorcy, EkoRynek, Siła Nauki, SmogLab, Świat OZE, EkoNatura, Biznes i Ekologia, Business Magazine
GŁÓWNY PARTNER REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ: Clear Channel